Sökning: "liberalism folkpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden liberalism folkpartiet.

 1. 1. Svenska folkpartiet i Finland bortom språkfrågan : En beskrivande idéanalys av de värderingsmässiga skiljelinjerna inom SFP

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Martin Hansen; [2017]
  Nyckelord :Svenska folkpartiet i Finland; Swedish People’s Party; GAL-TAN; value politics; value liberalism; value conservatism;

  Sammanfattning : The Swedish People’s Party have for over one hundred years functioned as a political tool for the liberals and center-right of the Swedish-speaking minority of Finland. As a party the SPP stands out in comparison to most other European minority parties as not working for regional self-governance or independence, but instead wanting to uphold constitutional language and service rights. LÄS MER

 2. 2. Folkpartiet - ett liberalt parti? : En kvantitativ studie av Folkpartiets syn på skolan.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Christoffer Norén Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Folkpartiet; Svensk skola; Liberalism; Konservatism; Partiprogram; Valmanifest.;

  Sammanfattning : This thesis examines Folkpartiets (FP) view of the Swedish school from 1990 until 2014. During this time, the media depicts Folkpartiet (FP) as increasingly conservative. Quotes from their party programs and election manifestos during this period is analysed to try to find out if this is indeed the matter. LÄS MER

 3. 3. Folkpartiets ideologiska vägval under 1920- och 30-talen - och hur de tog sig uttryck i valaffischer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Henrik Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Folkpartiet; valaffischer; mellankrigstiden; bildanalys; liberala partier; 1920-talet; 1930-talet; riksdagsvalet andrakammarvalet 1921; -24; -28; -32; -36. propaganda; nationalism; liberalism; socialism; konservatism; statsvetenskaplig modell; politisk kompass; kosack -valet 1928; socialliberaler; nyliberaler; Frisinnade folkpartiet; Liberala riksdagspartiet; Liberala samlingspartiet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Är vi borgare? : En ideologianalys av Alliansens valmanifest 2006-2010 och 2014-2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Jesslén; [2015]
  Nyckelord :Alliansen; avpolitisering; borgerlig; Centerpartiet; Folkpartiet; konservatism; Kristdemokraterna; liberalism; Moderaterna; Mouffe; valmanifest.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out if Alliansen has lost their Bourgeoisie collective identity. The comprehensive questions of this essay are:Does liberalism or conservatism dominate the manifesto of Alliansen from 2006-2010 compared to the manifesto 2014-2018?Have Alliansen changed their ideological views to the centre of the political spectrum in their manifesto from 2006-2010 compared to the manifesto 2014-2018? The method used in this essay is a qualitative dimensional study. LÄS MER

 5. 5. Skattar bäst som skattar sist? - Idéanalys av skånska folkpartisters inställning i skatte- och välfärdspolitiska frågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Sernbo; [2014]
  Nyckelord :Folkpartiet; skatt; välfärd; socialliberalism; nyliberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis was written as an assignment from the Liberal Party (Folkpartiet) in Scania, Sweden. Its main objective was to describe the ideological views of eight members of the regional party on tax and welfare related issues. LÄS MER