Sökning: "liberalism i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden liberalism i sverige.

 1. 1. Ålands demilitarisering och säkerheten i Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Åland; demilitarisering; Sverige; Finland; Ryssland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Åland's status as a demilitarized and neutralized zone has achieved customary status and is defended by all parties involved. The Åland solution was historically a way of disarming the risks of a militarized and fortified Åland in a way that all parties could accept. LÄS MER

 2. 2. Att vara ideologiskt konsekvent under kris : En idéanalys av debatten om vaccinpass i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emanuel Berenett; Olle Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :vaccine passports; vaccination; individual rights; collectivism; idea-analysis; ideology; vaccinpass; vaccin; vaccination; juridik; statsvetenskap; individen; individuella rättigheter; rättigheter; kollektivism; idéanalys; ideologi;

  Sammanfattning : This thesis’s main purpose is to understand the recent debate in Sweden concerning the vaccine passport that was caused due to the recent spread of the corona virus. The focus is on what a variety of arguments and positions from different public political debaters have taken in a number of issues regarding vaccine passports. LÄS MER

 3. 3. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER

 4. 4. IS-ANHÄNGARE OCH RÄTTEN TILL MEDBORGARSKAP : En kvalitativ studie om samhällsdebatten i tre av Sveriges största nyhetstidningar gällande medborgarskap för IS-anhängare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michelle Ive; Malin Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Citizenship; Conservatism; IS-supporters; Liberalism; Revocation; Socialism; IS-anhängare; Konservatism; Liberalism; Medborgarskap; Socialism; Återkallande;

  Sammanfattning : Previous research, which addresses the view of the revocation of citizenship for terrorist-related persons, is seemingly critical. It illustrates a lot of problems that an initiation of this action can cause, but despite this, a social debate is underway in Sweden about introducing this particular opportunity. LÄS MER

 5. 5. Vad gör Sverige för att förhindra radikalisering? Ett nätverk av aktörer och med en politisk oenighet kring hanterandet av IS-återvändarna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Niklasson; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; återvändare; riksdagspartier; radikalisering; kommun; social-tjänst; governmentality; neo-liberalism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Radikalisering har i Sverige, liksom övriga världen, debatterats på olika politiska nivåer. För flertalet har idag begreppet blivit synonymt med IS-anhängare. Sverige står inför ett högaktuellt dilemma; när nu IS-områden tycks vara på väg mot en upplösning. LÄS MER