Sökning: "liberalism idealtyper"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden liberalism idealtyper.

 1. 1. LANDSBYGDEN OCH URBANISERINGEN En ideologianalys av Socialdemokraternas och Centerpartiets landsbygdspolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Skageby; [2017-08-09]
  Nyckelord :Centerpartiet; Socialdemokraterna; Landsbygdspolitik; Idealtyper; Ideologianalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utreda ideologiska skiften hos Socialdemokraterna ochCenterpartiets landsbygdspolitik över tid. Uppsatsen tar avstamp i landsbygden sompolitikområde och dess sammanhängande med urbaniseringen. LÄS MER

 2. 2. Skolpolitik. Lika i kommun och stat?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Lundberg; [2015-12-08]
  Nyckelord :skolpolitik; partiideologi; idealtyper; kommunalpolitik; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolpolitiken har på senare år intensifierats allt mer och skolfrågorna har blivit heta valfrågor, inom så väl riksdagsvalet och kommunvalet. Samma partier ställer upp i de olika valen, men betyder det att de vill samma sak med skolan?Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ideologiska diskrepanser inom skolpolitiken mellan ett riksdagsparti och dess kommunala avdelning mer specifikt analyseras och jämförs Socialdemokraternas skolpolitik på riksnivå med den på lokalnivå. LÄS MER

 3. 3. Strategiska försvarsaktörer : En studie av NATO och EU:s kompatibilitet i rollen som säkerhetspolitiska aktörer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Omid Khodadadzadeh; [2015]
  Nyckelord :NATO; ESFP; ESS; Strategic Concept 2010; security strategies; liberalism; realism; security policy; NATO; ESFP; ESS; Strategic Concept 2010; säkerhetsstrategi; idealtypsanalys; liberalism; realism; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : This essay conducts a descriptive analysis of the ideas expressed by NATO´s official security strategy "Strategic Concept" from 2010 and the European Union’s security strategy "A Secure Europe in a Better World" from 2003. The purpose of this analysis is to examine whether the ESDP and NATO are compatible with each other when it comes to the role of security policy actor. LÄS MER

 4. 4. Asylboenden som välfärdstjänst : En studie om utförarnas idéer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Münür Kacar; Sulejman Ovcina; [2014]
  Nyckelord :asylboenden; välfärdsideal; socialdemokrati; liberalism; korporativism;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi mot bakgrund av att Migrationsverket inte längre driver några flyktingförläggningar i egen regi, studerat det aktörslandskap som tagit över denna uppgift. I studien har vi intervjuat två offentliga, en ideell och tre privata aktörer som driver asylboenden. LÄS MER

 5. 5. Rädda eller låta dö? En idéanalys av en riksdagsdebatt om SAAB-krisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Hågemark; [2014]
  Nyckelord :SAAB; idéanalys; riksdagsdebatt; idealtyper; reformsocialism; liberalism; ekologism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The following thesis studies a debate around the economic hardships for SAAB Automobile AB in particular as well as for the entire Swedish automobile industry in general. The debate took place in the Swedish parliament, the 20th of March 2009. LÄS MER