Sökning: "liberalism"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade ordet liberalism.

 1. 1. THE RESURGENCE OF RUSSIA - A case study examining the reasons for the Kremlin to intervene in Syria and its new modus operandi -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julian Alexis Kasapov; [2020-10-06]
  Nyckelord :Russia; U.S.; Afghan Syndrome; Pax Americana; Realism; Liberalism; Multilateralism; Perpetual Peace; Kant; Hobbes;

  Sammanfattning : This study focuses on how Russia, in modern days, through historical and current relations with Syria, is reasserting itself as a global political force to be reckoned with. The research methodology chosen is a comparative case study that uses qualitative research methods to develop the case based on existing data. LÄS MER

 2. 2. EU som säkerhetsexpert : En fallstudie om EUAMs arbete med säkerhetssektorreform i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Sjöbom; [2020]
  Nyckelord :EU; EUAM; Ukraine; security; reform; liberalism; security sector reform; EU; EUAM; Ukraina; Säkerhet; reform; liberalism; Säkerhetssektorreform;

  Sammanfattning : Since Russia's war in Ukraine started, EU decided to start working with European Union Advisory Mission (EUAM) and Security sector reform (SSR) in order to build Ukraine into a safe, democratic country. Former studies have shown that EUs presence in Ukraine has turned Russia into an even more aggressive neighbor, which is why the object of this essay is to examine what EUAM has worked with and what the result of this work is. LÄS MER

 3. 3. How may we explain Nepal’s foreign policy behavior and strategy? The case of a weak and small state in the international system and its foreign policy behavior and strategy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Paul Biehl; [2020]
  Nyckelord :Weak States; Small States; Nepal; Foreign Policy; India; China; Realism; Liberalism; Multilateralism; Nepalese Foreign Policy;

  Sammanfattning : This paper focuses on the foreign policy behavior and strategy of weak and small states in the international system. Further, it explains the behavior and strategies employed by those states by examining several concepts and theories and applying them on the case of Nepal. LÄS MER

 4. 4. The Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict : A Qualitative Case Study on the Role of the EU in the Israeli-Palestinian Conflict approached through realism, liberalism and constructivism.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elvira Sofic; [2020]
  Nyckelord :European Union; Palestine; Israel; Interests; Security; Military; Interdependence; International Law; Identity; Norms;

  Sammanfattning : For over four decades, the EU has been an active external actor in the Israeli-Palestinian peace process. However, the role that the EU has in the conflict, have many times been questioned. LÄS MER

 5. 5. Svensk samepolitik - "Liknar en konstruktion från Stalintiden" : En kvalitativ intervjustudie med politiker från fem partier i Sametinget om deras uppfattningar och mål gällande ett samiskt självbestämmande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Macri; Tess Wagén; [2020]
  Nyckelord :Icke-dominans; Liberalism; Post-kolonialism; Samer; Sametinget; Självbestämmande; Urfolk;

  Sammanfattning : Samers historia är präglad av kolonisation, rasism och marginalisering. Sverige erkände samer som ett urfolk år 1977 och antog urfolksdeklarationen år 2007 som finns till för att skydda urfolk och deras rättigheter. Däremot har Sverige inte ratificerat ILO konventionen nr. 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. LÄS MER