Sökning: "liberalism"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade ordet liberalism.

 1. 1. DEN NYA POPULISMEN? En kvalitativ idéanalys av Emmanuel Macrons tal inför presidentvalet 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Ilander; [2019-10-29]
  Nyckelord :Populism; Emmanuel Macron; liberalism; centerpopulism; mittenpopulism; La République En Marche!; Populism; Emmanuel Macron; liberalism; centre-populism; La République En Marche!;

  Sammanfattning : Political populism is common in Europe. All over the continent, populist parties have gained more influence over the years, not at least in the European Parliament. This raises questions about the ideologies of these populist parties. LÄS MER

 2. 2. ”liksom Cato om Cartagos murar”: Erfarenhet och förväntan i Samfundet I.I: Judiska Intresset 1841–1875

  Magister-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2019-06-24]
  Nyckelord :Emancipation; Bildung; liberalism; liberalization; secularization; Swedish-Jewish; Jewish history in Sweden; Court Jews; the concept “Jew”; Mosaisk trosbekännare; Mosaic faith; reform-judaism; Stockholm; Gothenburg;

  Sammanfattning : This thesis examines the secret Samfundet I.I: Judiska Intresset (Society I.I: the Jewish Cause) which was founded in 1841 in Stockholm and opened a chapter in Gothenburg the same year. Its goal was to fight for emancipation and against anti-Judaism. LÄS MER

 3. 3. Dr. Jekyll or Mr. Hyde? - A qualitative analysis of Russian strategic decision making

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Himmelstrand; [2019]
  Nyckelord :Decision making; Europe; governmental politics; interdependence; neo-liberalism; organizational behaviour; Vladimir Putin; rational actor; Russia; strategic thinking; structural realism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first decades of the 21st century have not been lined with the optimism that surged after the fall of the Soviet Union. Instead of pursuing a path of liberalization, Russia has relapsed to authoritarian rule and its view of the west not as an ally, but as an adversary. LÄS MER

 4. 4. Partikonvergens i den svenska politiken? : En jämförande ideologianalys av Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti och Centerpartiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Centerpartiet; partikonvergens; liberalism; nyliberalism; socialism; reformistisk socialism;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine two political parties, the Social Democrats and the Center Party, to see if an ideological convergence have occurred between them during the time period 1990 through 2013. Furthermore, given that ideological convergence has occurred, this study intends to investigate the possible democratic problems that convergence between traditional opposition parties tends to bring about. LÄS MER

 5. 5. När läromedel övertalar : - En läromedelsstudie om hur ideologier presenteras i förhållande till skolans opartiska värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Leo Engqvist; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; värdegrund; ideologier;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how teaching aids present ideologies, if the teaching aids are partial, and whether there are values in teaching aids that favor a particular ideology. The background of this study is based on the fact that the governmental teaching aids inspection ended in 1992. LÄS MER