Sökning: "libraries and copyright"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden libraries and copyright.

 1. 1. Kulturarvsdigitalisering : En inblick i kommunala biblioteks arbetsvardag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jennifer Boersma; Viktor Englund; [2018]
  Nyckelord :Kulturarvsdigitalisering; digitalisering; kulturarv; bibliotek; lokalsamlingar; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor´s thesis is to examine how municipal libraries relate to national guidelines pertaining to the digitization of cultural heritage. Though these guidelines presently do not pertain to municipal libraries, we suspect that similar guiding principles will eventually be developed for them in the future as the digitalization of society continues. LÄS MER

 2. 2. Mer reklam, tack, och gärna samhällsinformation : en studie om synlig- och tillgängliggörande av efemärt tryck vid svenska pliktbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sandra Torres Magnusson; [2017]
  Nyckelord :ephemera; printed ephemera; legal deposit; national libraries; Kungliga Biblioteket; Universitetsbiblioteket i Lund; British Library; Det Kongelige Bibliotek; collecting printed ephemera; cataloguing; digitization; classification; knowledge organization; vardagstryck; småtryck; tillgängliggörande; osynliggörande; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to investigate the choices that legal deposit libraries in Sweden make, during the process of collecting and displaying printed ephemera. The word “ephemera” originally derives from a Greek word simply meaning “short-lived” or “lasting only for one day”. LÄS MER

 3. 3. Fulsidor och upptrampade vägar : Normer och praktiker kring åtkomst och spridning av digitalt vetenskapligt material bland forskare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Nina Pascoal Sardinha Einarsson; Fanny Sundman; [2017]
  Nyckelord :ALM; Library- and information studies; Open Access; scholars; practice theory; epistemic cultures; socio-legal theory; norms; copyright; practices; Sci-Hub; #icanhazpdf; piracy; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to study information practices among scholars at Lund university regarding the accessing and sharing of digital scholarly material. This is done through examining of how scholars choose and motivate their use of different methods for accessing and sharing digital material. LÄS MER

 4. 4. Det är så lätt att förfalska och manipulera idag : Högskolebibliotekariens pedagogiska arbete med visuellt material

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Filippa Markov; [2017]
  Nyckelord :Bibliotek; Bibliotekarier; Högskolebibliotek; Visual Literacy; Visuellt material;

  Sammanfattning : The foremost aim of this study is clarifying how university libraries in Sweden include visual materials in their work. Moreover, this bachelor thesis examines what kind of support employees of university libraries provide to search for, use and evaluate visual materials in their pedagogics. LÄS MER

 5. 5. A Single-Minded Market for Digital Assets? : Copyright clearance of orphan works in the digitisation ecosystem

  Master-uppsats,

  Författare :Karolina Andersdotter; [2016]
  Nyckelord :copyright; orphan works; digitisation; information policy; digital asset and media management; extended collective licensing;

  Sammanfattning : This dissertation assesses the Swedish and the United Kingdom (UK) legislative frameworks for cross-border copyright clearance of orphan works in mass-digitisation schemes. By reviewing relevant copyright frameworks and practices around the world, interviewing Swedish and British experts in the field of libraries and copyright, and discussing the national solutions applied in Sweden and the UK, conclusions are drawn to form a roadmap for future policy work in the area. LÄS MER