Sökning: "library and information science"

Visar resultat 1 - 5 av 1092 uppsatser innehållade orden library and information science.

 1. 1. Bibliotek och integration : En diskursanalys av svensk dagspress rapportering om folkbibliotekens integrationsarbete åren 2012–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johan Strand; [2021]
  Nyckelord :Public libraries; Social integration; Discourse analysis; Mass media; Folkbibliotek; social integration; diskursanalys; massmedia;

  Sammanfattning : Introduction. The study investigates how public libraries integration work was covered in the Swedish daily press during 2012-2020. The aim was to identify prevailing discourses, how they changed over time and how this can be understood in relation to bigger social changes. Method. LÄS MER

 2. 2. Från objekt till tjänst : konsekvenser för folkbibliotek vid hantering av e-medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marika Landenmark; Sophie Leinonen Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digitalisering; digitala tjänster; e-böcker; ljudböcker; folkbibliotek;

  Sammanfattning : This Bachelor's thesis in Library and Information Science (LIS) aims to investigate the uprising of the digital collection mainly focusing on e-books and audiobooks of the public libraries in Sweden. The study also aims to create an understanding of consequences that affects the public libraries in the age of digital transformation. LÄS MER

 3. 3. ”Det är öppet mer, helt enkelt.” : Meröppen biblioteksverksamhet i Göteborgs Stad.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Cecilia Kaan; [2021]
  Nyckelord :More-open public libraries; Staff-less opening hours; Neo-institutional theory; Legitimacy; Meröppet; folkbibliotek; biblioteksservice; nyinstitutionell teori; legitimitet;

  Sammanfattning : In 2017, the City of Gothenburg implemented its first more-open unstaffed self-service library station. The following year, the first more-open library was implemented. LÄS MER

 4. 4. Den nätverkande bibliotekarien : Professionella kontakter i yrkesvardagen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :David Hahne; Karin Ågren; [2021]
  Nyckelord :Social networks; Knowledge sharing; Professions; Librarians; New Public Management; Institutions; Sociala nätverk; kunskapsdelning; professioner; bibliotekarier; New Public Management; institutioner;

  Sammanfattning : In this master's thesis, we investigate the meaning and significance of professional networking to Swedish librarians in their everyday professional practices. In addition, we explore the relationship between librarians' networking needs and the needs or expectations presented by their institutional context (i.e. LÄS MER

 5. 5. Att skriva eller inte skriva? : Om skrivfrämjande arbete på svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Pontus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Creative Writing; Writing Promotion; Reading Promotion; Public Library; Kreativt skrivande; litterärt skapande; skrivfrämjande; läsfrämjande verksamhet; skrivarverksamhet; folkbibliotek;

  Sammanfattning : Swedish public libraries have offered writing courses and activities for decades. Despite that, writing doesn’t necessarily seem to have an obvious place at all public libraries. The purpose of this thesis is to examine the status of writing promotion at Swedish public libraries. The study is conducted using several methods. LÄS MER