Sökning: "library and information science"

Visar resultat 1 - 5 av 1060 uppsatser innehållade orden library and information science.

 1. 1. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekariens många kompetenser : En intervjustudie med sju utbildade gymnasiebibliotekarier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ingrid Backan; Karolina Håkansson; [2020]
  Nyckelord :competencies; practice; profession; school librarian; school library; role; education; student achievement; kompetens; praktik; profession; skolbibliotekarie; skolbibliotek; roll; utbildning; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att påvisa vad skolbibliotekarier bidrar med är ett mål som finns inom biblioteksforskning. Idag finns det ingen fråga om att skolbibliotekarier har en del i elevers utveckling tack vare flertal studier som påvisar hur bemanning, arbetstimmar och utbildad personal har en positiv inverkan på elevresultat. LÄS MER

 3. 3. Selfies, souvenirer och Djävulsbibeln : En kvalitativ fallstudie av biblioteksanställdas syn på biblioteksturism på Kungliga biblioteket och Stockholms stadsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Otto Granath; [2020]
  Nyckelord :Library; Library rules and regulations; Stockholm; Tourism; Culture and tourism; Guidebooks; Bibliotek; bibliotekens mål och uppgifter; bibliotek och samhälle; Stockholm; turism; rese-handböcker;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine how two Swedish libraries approach library tourism. Library tourism is a growing phenomenon seen in libraries across the world. The case study has been made on the National Library of Sweden and Stockholm Public Library. LÄS MER

 4. 4. ”Kunskap är ju aldrig tungt att bära” : Samer diskuterar bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Andrea Brånemyr; [2020]
  Nyckelord :Sami European people ; Sami European people --Books and reading--Sweden; Libraries and indigenous peoples; Libraries and minorities; samer; nationella minoriteter; ursprungsbefolkningar; folkbibliotek; bibliotekens mål och syften;

  Sammanfattning : Introduction. This study investigates the needs of the Sami people when it comes to the local library and its functions and activities. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i informationssökning – Vad, hur och varför? : En kvalitativ och didaktisk studie av Uppsala universitetsbiblioteks undervisning i informationssökning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nils Rosén; [2020]
  Nyckelord :Didactics; Library didactics; The three didactic questions; Teaching; Information retrieval; Information literacy; University libraries; Didaktik; biblioteksdidaktik; de tre didaktiska frågorna; undervisning; informationssökning; informationskompetens; universitetsbibliotek; högskolebibliotek;

  Sammanfattning : The thesis aim is to get an understanding of how Uppsala University Library teaches about information searching and with this gain an insight on positive and working aspects in the teaching and how it can be developed for the better. To achieve these aims, three didactic questions were used as an overall theme and as a base for the research questions. LÄS MER