Sökning: "libretto"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet libretto.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. Bemästra ett klaverutdrag: Konsten att vara operarepetitör

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Albert Pham; [2022]
  Nyckelord :Opera; Repetitör; Klaverutdrag; Partitur; Libretto; Teknik; Instudering; Répétiteurs; Full score; Technique; Learning process; Performing Arts;

  Sammanfattning : Operahus runt om i Sverige är i brist på kompetenta repetitörer. Utförandet av ett klaverutdrag kräver utökad kunskap än bara tekniska färdigheter. Därför undersöker jag i denna uppsats inlärningsprocessen till en djupare förståelse till pianoreduktionen av en opera. LÄS MER

 3. 3. Angela Carter's The Passion of New Eve Becomes Opera: The Process of Creating the Libretto to Tristessa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lindström Emilson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay examines the many methods involved in adapting a literary text into an opera libretto and specifically how Angela Carter's novel The Passion of New Eve was made into the opera Tristessa. This study demonstrates the several processes involved in writing a libretto. LÄS MER

 4. 4. Der Evangelist ‒ Schlüssel zum Publikum : Die performative Kraft der Erzählinstanz in J. S. Bachs Johannes-Passion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Kerstin Gandler-Årman; [2020]
  Nyckelord :Evangelist; Johannes-Passion; J. S. Bach; Erzähler; Erzählbewusstsein; Figurenanalyse; Passionsrezeption; Video-on-Demand; Streaming; Sänger; Darsteller; Gefühlsbindung; Erlebnis; Vermittlung; performativ; Peter Sellars; Mark Padmore; Evangelist; Johannes-Passion; J. S. Bach; Erzähler; Erzählbewusstsein; Figurenanalyse; Passionsrezeption; Video-on-Demand; Streaming; Sänger; Darsteller; Gefühlsbindung; Erlebnis; Vermittlung; performativ; Peter Sellars; Mark Padmore;

  Sammanfattning : In der vorliegenden Examensarbeit geht es um eine eingehende Analyse der Figur des Evangelisten in der Johannes-Passion von J. S. Bach. Mit Hilfe eines interdisziplinären und intermedialen Ansatzes soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung er als Erzählfigur für das Werk allgemein und für den Rezipienten im Besonderen hat. LÄS MER

 5. 5. Musikalen Dear Evan Hansen på svenska : Översättning och kommentar av ett musikallibretto

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Natalie Orrego; [2020]
  Nyckelord :Musical tranlsation; lyrical translation; translation; musical; libretto; Swedish; English; Steven Levenson; Benj Pasek; Justin Paul; Dear Evan Hansen; Musikalöversättning; sångöversättning; översättning; musikal; libretto; svenska; engelska; Steven Levenson; Benj Pasek; Justin Paul; Dear Evan Hansen;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en översättning av sju scener ur librettot till en musikal (Dear Evan Hansen av Steven Levenson, Benj Pasek och Justin Paul) och en översättningsteoretisk kommentar. Kommentaren ger först en kort översikt över musikalgenren och behandlar sedan översättningsarbetet, från källtext till måltext. LÄS MER