Sökning: "lidar"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet lidar.

 1. 1. Visual SLAM in an automotive context:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Linus Eiderström Swahn; Pontus Pohl; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)is a technique frequently used in the area of self-drivingcars for mapping and odometry. SLAM has traditionally beenperformed using laser based range finders of the light detectionand ranging (LIDAR) types. LÄS MER

 2. 2. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tim Bjermo; [2019]
  Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER

 3. 3. Dynamiska flöden som restaureringsmetod : Hur förändras strandvegetationen med en säsongsanpassning av minimitappningen i den reglerade Juktån?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :William Sidenbom; [2019]
  Nyckelord :riparian; restoration; riverine; e-flows;

  Sammanfattning : Regulation and alteration of streams and rivers have a long history and dams provide us with resources. It also degrades the ecosystems connected to them by cutting off transportation routes and changing the flow regime. Riparian ecosystems have evolved to the natural flow regimes, making them sensitive to hydrological alterations. LÄS MER

 4. 4. Object detection and avoidance using LiDAR on a hydrofoil boat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Erik Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Robots in factories and vehicles on our roads are rapidly reaching the point of automation. Commercial markets require high standards of safety and reliability, which in turn demands strict requirements on software and hardware. This thesis presents an analysis of driver assistance for a hydro-foil speedboat using LiDAR technology. LÄS MER

 5. 5. Plant phenology and climate change : possible effect on the onset of various wild plant species first flowering day in the UK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nigel Fox; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; plants; phenology; climate change; global warming; FFD; IPCC; Bluebell; Garlic mustard; Coltsfoot; Cuckooflower; United Kingdom; Woodland Trust; UK; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The IPCC states that the planet is significantly warming due to effects of climate change. This warming effect has consequences for phenological events. Many species cannot track rapid climate change, resulting in phenological mismatches. This study looks at an extreme weather event and the longer-term effects of climate change. LÄS MER