Sökning: "lied"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet lied.

 1. 1. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
  Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER

 2. 2. Hästars liggbeteende i aktiv grupphästhållning : komparativ studie mellan ligghallar med olika stora liggytor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Sjökvist; [2019]
  Nyckelord :häst; liggbeteende; grupphästhållning; hästvälfärd;

  Sammanfattning : In the wild, horses live in smaller groups together in a herd. They spend most of the day feeding. One of many reasons why people choose to house their horses in different group-housing systems is because it is good for the horse’s welfare. LÄS MER

 3. 3. Recitation och sång : en väg mot större interpretationsfrihet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Lovisa Huledal; [2018]
  Nyckelord :klassisk sång; Wolf Hugo; interpretation; lied; sång;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att svara på frågeställningen: Hur kan recitation användas som verktyg för att utveckla den konstnärliga uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig som sångare? Grunden för undersökningen bygger på fyra lektionstillfällen i recitation tillsammans med skådespelerskan och teaterpedagogen Cathrine Parment. Jag arbetar med dikten Kennst du das Land av J. LÄS MER

 4. 4. Model selection and optimization experiment of a feild trial with agricultural data using Python

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Lukas Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :ADMM; Elastic Net; Model selection; optimization; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Potato cultivation is vast for many agricultures in southern Sweden. What many might not be aware of, is how much pesticides which are used in the cultivation process. In "Late blight prediction and analysis"[1] predictions of late-blight attacks was modelled on potato-corps using Elastic Net among other methods. LÄS MER

 5. 5. Mineralogical speciation of sulfur in acid sulfate soils from Luleå, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :acid sulfate soil; metal leakage; low pH; SEM; elemental sulfur; framboidal pyrite;

  Sammanfattning : Marine sulfide – bearing sediments that oxidize when in contact with oxygen and leach outelements in high concentrations to small watercourses have been a problem for many years allover the world especially around the Bothnian Bay. The purpose of this study was to furtherinvestigate the sulfur mineralogy present in acid sulfate soils in the area of Luleå, Sweden. LÄS MER