Sökning: "life course"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade orden life course.

 1. 1. Barnmorskan som klok väktare av den första stunden – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rakel Sahlberg; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; väktare; den första stunden; dynamik; relation;

  Sammanfattning : Background: The first meeting between child and mother creates the first and mostimportant relationship in the child’s life. Today, there is limited research on midwifes’experiences of the first moment after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Effekter av meditation på upplevd stress : en experimentell fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: FysioterapiUppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation); Uppsala universitet/Åsenlöf: FysioterapiUppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

  Författare :Fredrik Birgegård; Maja Månsson; [2020]
  Nyckelord :stress; meditation; perceived stress; anxiety; sources of irritation; perceived control; Stress; meditation; upplevd stress; nervositet; irritationsmoment; upplevd kontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterade sjukdomar har blivit allt vanligare i Sverige. Stress är kopplat till flertalet sjukdomar, psykisk ohälsa och smärta. Meditation i olika former har visat sig påverka ett flertal funktioner i hjärnan positivt, och kan ha en stressreducerande effekt hos människor. LÄS MER

 3. 3. Självkonstruktion och offerdiskurser - en kvalitativ studie av kvinnor som har utsatts för våld av en manlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Irma Avdic; Lovisa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Self-construction; battered women; shame; the ideal victim; control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of women who are exposed to domestic violence by their male partners. We have examined how battered women both draw from and reject victimdiscourses in their processes of self‐construction and how available “victim” discourses affected these women's views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 4. 4. "Tortyr, terror och gränslös grymhet" : En mikrohistorisk ögonvittnesskildring av konflikten i Kambodja mellan 1975-1978

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joakim Svensson; [2020]
  Nyckelord :Cambodia; genocide; Pol Pot; micro history; eyewitness; conflict; Kampuchea; Khmer Rouge; terror; torture; Michel Foucault; Power theories; United Nations;

  Sammanfattning : Saloth Sar, also known by the notorious name Pol Pot marched as a winner with his communist party on April the 17th(1975), into the Cambodian capital Phnom Penh. This was the beginning of what would become one of the most horrible and brutal genocides in history. LÄS MER

 5. 5. Teaching English 5 to Swedish vocational students : student attitudes, motivation and adaptation of teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Keinvall; [2019]
  Nyckelord :Adaptation; attitudes; English; motivation; second language learning; vocationally oriented teaching; vocational programs;

  Sammanfattning : There has been research that suggests that an anti-studying culture is present in vocational programs in Sweden (Högberg 2009), and that teachers need to adapt their teaching to the students’ vocational interests in order to create an interest in learning (Lindahl 2015; Riley & Eriksson 2014; Smagorinsky et al. 2010). LÄS MER