Sökning: "life cycle"

Visar resultat 1 - 5 av 2199 uppsatser innehållade orden life cycle.

 1. 1. HÖGERPOPULISMEN PÅ FRAMMARSCH I DET NYA MEDIELANDSKAPET. En diskursanalys om hur högerpopulistiska partier framställs i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilia Latifpour; Cornelia Medin; [2023-04-03]
  Nyckelord :Högerpopulism; nyhetsrapportering; nyhetsmedier; framing gestaltning; the Life Cycle Model; diskursanalys; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : stöttepelare. Executive summary Right-wing populism is a political ideology which applies to groups, political parties, and politicians with anti-elitist sentiments which stand in opposition to the establishment. LÄS MER

 2. 2. Seasonal Variability of Ice Nucleating Particles (INP) in Southern Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Tamina Kabir; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cloud ice crystals are formed by ice-nucleating particles (INPs). The micro-physical properties of clouds, precipitation formation and the life cycle of clouds are strongly influenced by the presence or absence of ice. Therefore knowledge of atmospheric INP concentrations is crucial to improve weather forecasting and climate projections. LÄS MER

 3. 3. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & UTDELNINGAR: DET LÖNSAMMA SÄTTET ATT VARA HÅLLBAR?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Fellenius; Ebba Magnusson; Johanna Sörensson; [2023-02-27]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Dividends; Capital Distribution; Markets; Sustainability norm; ESG; Lifecycle.;

  Sammanfattning : This paper aims to increase the knowledge regarding Corporate Social Responsibility and its effect on companies, through studying the relationship between CSR and dividend payouts in different markets. Previous research that has studied CSR has focused on its effect on companies' financial performance. LÄS MER

 4. 4. Test rig for evaluation of protective coating against molten aluminum

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sashank Ghandikota; [2023]
  Nyckelord :TES; PCM; protective coating; thermal energy storage; TES; PCM; skyddande beläggning; lagring av värmeenergi;

  Sammanfattning : Today, many methods test the lifetime of coatings, but none focus on testing protective coatingsin a non-oxidizing environment. Hence, this master thesis developed a method to test the life-time of a protective coating against molten aluminum. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Lernå; [2023]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Sammanfattning : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. LÄS MER