Sökning: "life-support care"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden life-support care.

 1. 1. Avslutning av livsforlengende behandling: intensivsykepleierens rolle i beslutningsprosessen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Siri Hammersland Heradstveit; [2019-06-20]
  Nyckelord :End-of-life; terminale-care; life support care; icu; intensive care units; nurse; decisions;

  Sammanfattning : Background: Overtreatment at end of life is a large ethical dilemma in today’s technologicalsociety. Studies show that the intensive care nurses role is little defined in the decisionmaking process of withdrawal or withholding life-sustaining treatment. LÄS MER

 2. 2. Ett skadat hjärta : En litteraturbaserad studie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anton Thörn; Julia Ehn; [2018]
  Nyckelord :Deltagare; hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de ledande orsakerna till för tidig död i Sverige. Hjärtinfarkt är till stor del livsstilsrelaterad där vanor som rökning, osunda matvanor och låg aktivitetsnivå är riskfaktorer. Att drabbas av hjärtinfarkt kräver förändring i patientens invanda livsstil. LÄS MER

 3. 3. Att leva med djävulens sjukdom (ALS) och behovet av livsförlängande behandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Byström; Emma Larsson; [2017]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; ALS; Life support care; Patients perspectives; Decision-making; Amyotrofisk lateral skleros; ALS; Livsuppehållande behandling; Patientperspektiv; Beslutprocess;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en ovanlig sjukdom vars sjukdomsförlopp kan gå mycket fort. Det är vanligt att patienter med ALS får livsuppehållande behandlingar för att förlänga livet och för att förbättra livskvaliteten. Olika typer av behandling används för denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Rekommendationer och risker vid prehospital helkroppsimmobilisering av misstänkt spinal skada : En litteraturgranskning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Michael Strömberg; Andrea Löf; [2016]
  Nyckelord :Patient safety; Prehospital; Immobilization; SCI spinal cord injury ; Trauma; Patientsäkerhet; Prehospital; Immobilisation; Spinal Skada; Trauma;

  Sammanfattning : BakgrundIdag används olika medicinsktekniska produkter för helkroppsimmobilisering vid misstankeom spinal skada prehospitalt. Valet av immobiliseringsutrustning som skall användas görs avansvarig sjuksköterska på plats. Den vanligaste utrustningen är ryggbräda, vaccummadrass,Kendric Extration Device (KED-väst) och nackkrage. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att vara förälder till barn med diabetes typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erica Gustafsson; Anna Nylén; [2016]
  Nyckelord :Children; Daily life; Diabetes mellitus type 1; Experiences; Parents; Barn; Dagliga livet; Diabetes mellitus typ 1; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ungefär 700 barn i diabetes typ 1. Orsakerna kan vara olika. Sjukdomen kan ha ärftliga, autoimmuna och icke-ärftliga faktorer och behandlingen är livslång. Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med diabetes typ1 samt beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. LÄS MER