Sökning: "lifecycle cost analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden lifecycle cost analysis.

 1. 1. Energy Performance Contracting in Swedish scenario: a case study with Morastrand AB

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fabiana Frota de Albuquerque Landi; [2018]
  Nyckelord :Energy performance contracting; EPC; energy efficiency; energy efficiency business models; public housing renovation in Sweden; lifecycle cost analysis; energy service companies; Million homes Programme; EPC framework.;

  Sammanfattning : Renovation of the existing buildings in Sweden represents a great potential to achieve the energy efficiency and carbon emission targets set by the European Union and the Swedish government. The Energy Performance Contracting (EPC) is regarded as an efficient way to manage and to outsource the risks of energy efficiency (EE) measures. LÄS MER

 2. 2. Solar photovoltaic potential to complement hydropower in Ecuador : a GIS-based framework of analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jose Jara Alvear; [2018]
  Nyckelord :photovoltaic; hydropower; complementarity; GIS; Ecuador; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Ecuador, more than 85% of electricity production relies on hydropower and consequently the supply of electricity relies on water availability. During the dry season (October-March) hydropower capacity could diminish up to one-third of its installed capacity or more under a severe drought causing a substantial augmentation of thermoelectric power output to offset the lack of hydropower to cover electricity demand, and consequently increasing the overall operational cost and emission of CO2 of the power system. LÄS MER

 3. 3. LCA och LCC av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adi Fetahagic; Henrik Pantzar; [2018]
  Nyckelord :Insulation; LCA; LCC; wall structure; Isolering; LCA; LCC; väggkonstruktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att utföra en jämförelse av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion genom LCA och LCC och att sedan skapa ett beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. Tidigare forskning kring koldioxidutsläpp för olika byggmaterial finns. LÄS MER

 4. 4. Hållbart byggande : för både kund och entreprenör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Mårtensson; Linda Sandin; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; energi; energieffektivitet; ventilationssystem; LCC; klimatpåverkan; lönsamhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling handlar om hur ekonomisk, social och ekologisk utveckling behöver samspela för att föra vidare vår planet i gott skick till kommande generationer. Regeringen ger direktiv om att samhällsplaneringen skall ske så att en god livsmiljö och en långsiktig hushållning med energi och resurser främjas samt underlätta för byggande och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 5. 5. Optimal tjocklek av isoleringsmaterial i en energieffektiv byggnad : Minimering av primärenergianvändning, växthuspotential och kostnad ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :OLIVIA KRAKAU; VIKTOR LA TORRE RAPP; [2018]
  Nyckelord :LCA; passive housing; energy calculations; optimization; LCA; passivhus; isoleringsmaterial; energiberäkningar; optimering;

  Sammanfattning : I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för nära en femtedel av koldioxidutsläppen och en tredjedel av energianvändningen varav en stor del kommer från uppvärmning av byggnader. Ett tillvägagångssätt för att minska energibehovet i bostäder är genom krav på energieffektivitet. LÄS MER