Sökning: "lifejackets"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lifejackets.

  1. 1. Tjejer med flyt : En flytväst för kvinnor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

    Författare :Lena Rudolfsson; Elisabeth Axelsson; [2006]
    Nyckelord :lifejackets; Produktutveckling; Flytväst; Designprocessen; säkerhet;

    Sammanfattning : Denna rapport redovisar examensarbetet ”Tjejer med Flyt” vid Innovations- och designingenjörsprogrammet på Karlstads universitet. Arbetet omfattar 20p per student och innefattar alla steg i produktutvecklingen från projektbeställning till färdig prototyp.Projektet har utförts i samarbete med Baltic Safety Produkts AB. LÄS MER