Sökning: "lifelong learning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden lifelong learning.

 1. 1. Låt oss lära av de [o]döda - En motivstudie av Max Brooks´ World War Z: An Oral History of the Zombie War

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Envisionment; motive; Max Brooks; moral projections; “World War Z”; zombie;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine, through the process of close reading, the usage of different motives and narrative perspectives in Max Brooks´ bestselling novel World war Z: An Oral History of the Zombie War, such as narration, the usage of the zombie and moral projections. As this paper also takes an overviewing pedagogic direction, the paper aims to present the positive outcome of reading fiction, in alignment with the envisionment-arguments of Judith A. LÄS MER

 2. 2. Från arbetslöshet till arbetsliv via utbildning : En sekundäranalys om möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Catrine Öman; [2019]
  Nyckelord :employment; class; ethnic ity; education; identity; arbete; klass; etnicitet; utbildning; identitet;

  Sammanfattning : The lack of educated labor causes difficulties for companies to recruit and grow at the same time as the economy in the society is affected negatively. Statistics shows that there is often a link between level of education and unemployment. LÄS MER

 3. 3. Vad är meningen? : Om tid för omsorg och berättelser i den målstyrda förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Monica Hamberg Mitlin; [2019]
  Nyckelord :posthumanism; practical knowledge; preschool; care; meaning; time; matter; quality; new public management; posthumanism; praktisk kunskap; förskola; omsorg; mening; tid; materia; kvalitet; målstyrning;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän undersöker jag det i förskolan bärande begreppet ”mening”, i diskussion med ett antal andra texter. Utgångspunkten är att förstå ”meningen” som den kommit att beskrivas i en poststrukturell och postmodern teorivärld, det vill säga (delvis) språkligt konstruerad och kontextuell. LÄS MER

 4. 4. Den fria lekens kraft och möjligheter : En studie kring förskollärarnas syn på barns lek och lärande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lamia Michaelson Rhawi; Sama Khalil; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; fri lek; lärande; intervjuer;

  Sammanfattning : The study is about playing and learning in preschool. We have chosen to focus on preschool teachers way of thinking about the role of free play for children's learning. We also want to get ideas on how the preschool teachers thoughts can be configured in their activities. LÄS MER

 5. 5. FACEBOOK GROUPS FOR DISSEMINATION OF EU-FUNDED PROJECTS An exploratory study of knowledge sharing in communities of interest in social media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Aura Camelia Ekblom; [2018-10-26]
  Nyckelord :knowledge sharing; dissemination; EU-funded projects; Facebook groups; Lifelong Learning Programme; Erasmus ; community of interest;

  Sammanfattning : This master thesis aims to explore dissemination and knowledge sharing on Facebook groups in EU-funded projects, in particular the Lifelong Programme and Erasmus+. Dissemination is seen by the funding European Commission as very important, in particular because the wider public in the European community should benefit socio-economically from these projects’ results as indirect financiers through the European Union (EU) budget. LÄS MER