Sökning: "lifestyle recommendations"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden lifestyle recommendations.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En daglig utmaning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maryam Rad; [2019]
  Nyckelord :Diet; Exercise; Lifestyle changes; Person-centred nursing; Self-care; Egenvård; Kost; Livsstilsförändringar; Motion; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom som drabbar oftast vuxna och äldre vuxna. Diabetes typ 2 påverkar alla på vardaglig nivå, men det finns forskning som visar att kvinnor med diabetes typ 2 är mer utsatta på grund av att de väljer att prioritera andras hälsa och välmående. LÄS MER

 2. 2. Sustainable urban districts: Identifying success factors and their (potential) implications for the transformation of Sege Park, Malmö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Transition Management; transition experiment; urban; district; Sege Park; brownfield;

  Sammanfattning : This thesis identifies factors for success and un-success in European sustainable urban development projects and subsequently aims to correlate them with the characteristics and practices of an on-going project, concluding in a set of policy recommendations. Worldwide urbanisation brings a concentration of activities contributing to environmental degradation and social injustice, which implies the need for implementing sustainable development practices in urban planning. LÄS MER

 3. 3. Egenvård vid hypertoni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Bengtsson; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; patient; nurse; experience; Kvalitativ; patient; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av fem vuxna i världen har hypertoni. Hypertoni behandlas i första hand med livsstilsförändringar och vid utesluten effekt läkemedelsbehandling. Behandlingen vid hypertoni förutsätter en god egenvård, trots detta upplever patienter svårigheter att utföra egenvården. LÄS MER

 4. 4. Dietistkontakt: ett vinnande koncept för förbättrad metabol kontroll hos patienter med Diabetes Mellitus typ 2 – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Hultberg; Isabelle Larsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :diabetes typ 2; T2DM; dietist; nutritionsbehandling; HbA1c; BMI; blodglukoskontroll; Diabetes type 2; dietitian; nutrition therapy; blood glucose control;

  Sammanfattning : Title: Meeting with a dietitian: a successful concept to improve metabolic control inpatients with type 2 Diabetes Mellitus – A systematic reviewAuthors: Johanna Hultberg och Isabelle LarssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistEducation: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2018-03-27Background: Diabetes can be considered the pandemic of the 21st century and its spread isrelated to economic progress and lifestyle changes around the globe. The prevalence reaches8. LÄS MER

 5. 5. Klimatsmart livsstil : Hur människor kan påverkas till att leva mer klimatsmart

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable lifestyle; low-carbon lifestyles; individual footprint; carbon footprint; environmental lifestyle; environmental motivational factors;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of our time is the ongoing climate change. Research suggests that it is us humans that through our greenhouse gas emissions are the greatest cause of globalwarming and the problems that comes with it. LÄS MER