Sökning: "lifestyle recommendations"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden lifestyle recommendations.

 1. 1. Self-Determination Theory : User Preferences and Design Recommendations for Technologies to Support Awareness of Sedentary Behavior

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Författare :Alena Jensen; [2020]
  Nyckelord :Human Factors; Human-Computer Interaction; Sedentary Behavior; Health Awareness; Self-Determination Theory; Motivation.;

  Sammanfattning : Sedentary behavior and an inactive lifestyle are a risk factor for chronic diseases and an increasing number of people are affected. Technologies and smartphone applications can help to support and increase awareness of sedentary behavior and thus, help users change their lifestyle and create a balance between sedentary time and physically active time. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan litium och lamotrigin vid behandling av bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hanna Zacco; [2020]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; litium; lamotrigin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt psykiskt sjukdomstillstånd som brukar delas upp i typ 1 och typ 2. Prevalensen för bipolär sjukdom typ 1 är knappt 1 % och för typ 2 cirka 2-4 %. Det är inte känt vad som orsakar sjukdomen men det förekommer en hög ärftlighet där det genetiska bidraget uppskattas till 56,4 – 61,8 %. LÄS MER

 3. 3. Reproduction in the (m)Anthropocene : exploring the roots and implications of environmentally friendly restrain from childbearing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Kristina Rukaite; [2020]
  Nyckelord :“Have one fewer child”; reproduction control; environmental individualization; gender and climate change; m Anthropocene; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis departs from scientific literature which suggests to “have one fewer child” as the most effective individual lifestyle choice to reduce one’s contribution to (and even actively fight against) climate change. By employing critical discourse analysis of this literature, I explore how childbearing and carbon emissions have been coupled, and what the implications of this phenomenon are. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En daglig utmaning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maryam Rad; [2019]
  Nyckelord :Diet; Exercise; Lifestyle changes; Person-centred nursing; Self-care; Egenvård; Kost; Livsstilsförändringar; Motion; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom som drabbar oftast vuxna och äldre vuxna. Diabetes typ 2 påverkar alla på vardaglig nivå, men det finns forskning som visar att kvinnor med diabetes typ 2 är mer utsatta på grund av att de väljer att prioritera andras hälsa och välmående. LÄS MER

 5. 5. Sustainable urban districts: Identifying success factors and their (potential) implications for the transformation of Sege Park, Malmö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Transition Management; transition experiment; urban; district; Sege Park; brownfield;

  Sammanfattning : This thesis identifies factors for success and un-success in European sustainable urban development projects and subsequently aims to correlate them with the characteristics and practices of an on-going project, concluding in a set of policy recommendations. Worldwide urbanisation brings a concentration of activities contributing to environmental degradation and social injustice, which implies the need for implementing sustainable development practices in urban planning. LÄS MER