Sökning: "lifeworld"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet lifeworld.

 1. 1. Testing Bikelash : A phenomenological approach to community opposition of bicycle infrastructure development

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Terese Linné Vangstrup; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concept of Bikelash is a term that describes community opposition towards new cycle infrastructure. This aim of this study is investigating the otherwise undertheorized concept of bikelash as an implicit critique to techno-centric traffic planning. LÄS MER

 2. 2. ATT KÄNNA SIG ANNORLUNDA : En litteraturstudie om barns upplevelser av att leva med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emil Piri; Malin Österberg; [2020]
  Nyckelord :children; diabetes mellitus type 1; experiences; barn; diabetes mellitus typ 1; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Diabetes mellitus typ 1 är den vanligaste typen av diabetes hos barn. Barn med kronisk sjukdom upplever att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter på grund av sitt hälsotillstånd. Barn är ofta rädda när de får sin diagnos eftersom de inte vet vad diabetes är. LÄS MER

 3. 3. Rights, Religion and Atrocity Prevention - An explorative field study of the involvement of religious leaders in Uganda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elias Berg; [2019-12-17]
  Nyckelord :Human Rights; Atrocity Prevention; Involving Religious Leaders; Freedom of Religion; Uganda;

  Sammanfattning : This study examines the nexus of human rights, atrocity prevention and the involvement of religious leaders in Uganda. States hold legal responsibility for preventing atrocity crimes, but influential nonstate actors also have a role in minimizing risks of mass atrocity crimes. LÄS MER

 4. 4. Leva med alkoholberoende : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Veronica Olsson; Elisabet Perhed; [2019]
  Nyckelord :alcohol addiction; experiences; nurse; patient participation; treatment; alkoholberoende; behandling; erfarenheter; patientdelaktighet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom där alkoholen har en negativ påverkan på individens liv. Alkohol har en skadlig påverkan på kroppen och medför en ökad risk att drabbas av fysiska och psykiska sjukdomar. För att vårda personer med alkoholberoende behöver sjuksköterskan ha en förståelse för deras livsvärld. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans upplevelse av möte med prehospital patient - med anestesiologiska omvårdnadsbehov

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Hallström; Elin Lindell; [2019]
  Nyckelord :Anesthesiological care; experience; nurse anaesthetists; prehospital.; Anestesisjuksköterska; anestesiologisk omvårdnad; prehospital; upplevelser.;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar en mängd olika  arbetsuppgifter. Något som författarna låter summeras som anestesiologisk omvårdnad. Uppsatsen sammanfattar anestesisjuksköterskans främsta ansvar och hur dessa kan appliceras i den prehospitala miljön. LÄS MER