Sökning: "lifeworld"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet lifeworld.

 1. 1. Att drabbas av synskada som äldre : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sarinti Nimpuno Christensen; Nathalie Petersen; [2021]
  Nyckelord :visual impairment; elderly; phenomenology; lifeworld; transformative learning; synskada; äldre; livsförändring; transformativt lärande; livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att uppnå ökad förståelse för hur det upplevs att få en synskada i en sen ålder i livet, samt hur synskadade äldre hanterat denna livsförändring.  Studien utgick från semistrukturerade intervjuer av sex äldre personer med synskada i Danmark, som alla drabbats av grav synnedsättning efter att de fyllt 60 år. LÄS MER

 2. 2. "Vad jag än gör så kostar det..." : Upplevelsen och erfarenheten av ansträngningsutlöst försämring hos personer med Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom: En empirisk studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Vedije Dardani; Sara Lindgren; Evelina Svensson; [2021]
  Nyckelord :Blog; Lifeworld; Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome ME CFS ; Post-Exertional Malaise PEM ; Ansträngningsutlöst försämring PEM ; Blogg; Livsvärdsteorin; Myalgisk encefalomyelit kroniskt trötthetssyndrom ME CFS ;

  Sammanfattning : Inledning: Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) kännetecknas som en inflammation i hjärna och ryggmärg och karakteriseras framför allt av ihållande utmattning. Sjukdomen är ingen kultursjukdom eller lokal företeelse utan den förekommer i diverse åldrar, länder och sociala grupper. LÄS MER

 3. 3. Neuropsykiatriska diagnoser hos vuxna : En studie ur ett livsvärldsperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Nilsson; Josephine Lindblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to describe and understand the phenomenon of obtaining an established neuropsychiatric functional variation (NPF) diagnosed in adulthood. The study has been based on a phenomenological starting point and lifeworld approach to further implement KASAM as a theory to clarify the signification of meaning, which is also central in both phenomenology and in the lifeworld perspective. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Lekardal; [2021]
  Nyckelord :music; high school; meaning; lifeworld phenomenology; music education; music pedagogy; musik; högstadiet; mening; livsvärldsfenomenologi; musikundervisning; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett livsvärldsperspektiv, utforska högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan. Vilka upplevelser av mening beskriver högstadieeleverna och vilken roll beskrivs läraren ha i dessa upplevelser? Undersökningen är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med tre högstadieelever. LÄS MER

 5. 5. ”Det finns nackdelar med friheten” : En kvalitativ studie av hur samhällskommunikatörer arbetar med lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Arash Rahimi; Safet Kosuta; [2020]
  Nyckelord :social orientation; social communicator; Habermas; integration policy; newly arrived;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the Swedish social orientation law. The question that we seek to answer is “how the social communicators interpret the social orientation law?” The findings in this study are based on a qualitative method of semi-structured interviews and the study participants are six social communicators from six different municipalities. LÄS MER