Sökning: "lift"

Visar resultat 1 - 5 av 542 uppsatser innehållade ordet lift.

 1. 1. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Matilda Råbrant; [2022]
  Nyckelord :youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. LÄS MER

 2. 2. En kvinnlig framgång : Debatten om kvinnlig tronföljd under 1600-talet och under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Charlotta Flädermo; [2022]
  Nyckelord :Kvinnlig; framgång; tronföljd; 1600-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : A female success The debate over female succession to the throne in the 17th and 20th centuries The purpose of the essay was to analyse how the discussion and attitude was towards femalesuccession to the throne before her accession to the throne. The timeperiod I chose toinvestigate is the 17th centyry, the time before Kristina´s accession to the throne, and the 20thcentury until 1980, when our current succession order came into force, which concerns ourCrown Princess Victoria. LÄS MER

 3. 3. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 4. 4. Framställning av magnetisk polymerkomposit : Stålpulverfylld epoxi med magnetiska egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Linda Ek Fliesberg; Beatrice Linné; [2021]
  Nyckelord :material science; composites; magnetism; polymers; materialvetenskap; kompositer; magnetism; polymerer;

  Sammanfattning : To compete with other manufacturing companies in the market, product design and manufacturing methods need to be improved constantly. To save time and money, there is an advantage if there is a manufacturing plan in place before designing the final product. LÄS MER

 5. 5. Vakuumlyftverktyg för Rullborrkroneben

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Bayan Al Khatib; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) tillverkar olika rullborrkronor som används för bergborrning. Rullborrkronan består av tre hopsvetsade ben. Benen är smidda och levereras från en extern leverantör. Rullborrkronebenen kommer in på en EU-pall sedan lyfts dem in i en fräs for bearbetning. LÄS MER