Sökning: "lifting accessory"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lifting accessory.

 1. 1. Konstruktion av lyftverktyg

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Summaya Abdullahi Elmi; Elmas Sahin; [2021]
  Nyckelord :product development; lifting accessory; wall element; CAD; produktutveckling; lyftverktyg; väggelement; CAD;

  Sammanfattning : Detta projekts mål var att konstruera ett lyftverktyg som kan användas av Husmuttern, för att lyfta deras väggelement. Syftet med detta lyftverktyg är att underlätta byggprocessen i Husmutterns microfabrik och förutsätta säkra lyftningar av väggelementen. LÄS MER

 2. 2. Metod för konstruktion av lyftredskap

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Maskinteknik

  Författare :Oskar Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Constructions method; CE-marking; lifting accessories; Konstruktionsmetod; CE-märkning; lyftredskap;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på ELE Engineering AB i Borlänge. Rapportens syfte är att utreda och sammanfatta de krav som ställs för att kunna CE-märka lyftredskap inom EU. Rapporten förklarar kraven som ställs enligt maskindirektivet på lyftredskap. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  Master-uppsats, Maskinkonstruktion; Tekniska högskolan

  Författare :Madeleine Persson; Ellen Hammargren; [2013]
  Nyckelord :product development; user centered; training equipment; product design; concept development; Hags; produktutveckling; design; utomhusgym; användarcentrerad; träningsutrustning; webbenkät; konceptutveckling; träningslösning; Hags;

  Sammanfattning : I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. LÄS MER