Sökning: "liggbås"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet liggbås.

 1. 1. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. LÄS MER

 2. 2. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ellen Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :mjölkkor; foderplats; foderintag; ståtid; undanträngningar;

  Sammanfattning : Vid utformning av ladugårdar är det mycket att ha i beaktande, särskilt när det sedan 2007 har varit förbjudet att bygga ladugårdar för uppbundna djur. Liggbås, gångar och foderplatser är exempel på aspekter som lantbrukarna måste ta hänsyn till. LÄS MER

 3. 3. Sandbås för mjölkkor i Sverige : vilka är böndernas erfarenheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marie Arvidsson; Stefan Åkerlund; [2017]
  Nyckelord :sandbås; liggbås; strömedel; sand; gödsel; mjölkkor; kokomfort; djurhälsa;

  Sammanfattning : Lantbrukarna strävar efter att förbättra mjölkkornas levnadsmiljö i Sverige och i världen. Detta för att optimera kornas hälsa, produktion och överlevnad. Sand är ett mjukt underlag som formar sig efter kons kropp och skapar en god komfort för kon. LÄS MER

 4. 4. Effects of omitting one udder quarter at one single milking : on milk production and SCC in mid and late lactating cows with or without re-sorting for a second milking

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Roger Nilsson; [2016]
  Nyckelord :överhoppad mjölkning; mittlaktation; sen laktation; celler; juverhälsa; mjölkmängd; mjölkkomposition; laktos; protein; fett; Omitted milking; mid lactation; late lactation; somatic cell count; udder health; milk yield; milk composition; lactose; protein; fat;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate if one single omitted milking on one udder quarter with or without re-sorting affects milk yield and udder health in cows in mid or late lactation. The study was carried out in an automatic milking rotary (AMR). LÄS MER

 5. 5. Influence of claw health on fertility and milk production in dairy cows : an epidemiologic study from farms situated on the Aland Islands

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carin Ekström; [2015]
  Nyckelord :claw health; lameness; claw lesions; dairy cow; milk production; milk yield; reproduction; fertility;

  Sammanfattning : Lameness and claw lesions are frequent health problems observed among dairy cows and are a common reason for culling, reduced milk production and reproductive inefficiency. The present study investigated the association between claw health, reproduction and milk production of dairy cows at the Aland Islands in order to gain an understanding of the current situation. LÄS MER