Sökning: "light curve"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden light curve.

 1. 1. Single-peaked gamma-ray bursts in the Fermi GBM catalogue

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Henric Hintze; [2022]
  Nyckelord :astroparticle physics; GBR; gamma-ray burst; single-peaked; single peaked; shock breakout; Fermi; GBM; gamma-ray burst monitor; light curve; low-luminosity; low luminosity; closure relation; astropartikelfysik; GBR; gammablixt; singelpeakad; shockbreakout; Fermi; GBM; gammablixtmonitor; ljuskurva; ljuskurvor; lågluminositets;

  Sammanfattning : Gamma-ray burst light curves are notoriously irregular, yet a significant number consists of a single fast-rising, exponentially decaying pulse. These are called single-peaked light curves. LÄS MER

 2. 2. Investigation and evaluation of optical distance sensors

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Olof Wigzell; [2022]
  Nyckelord :optics; radiometry; senssor; microcontroller; irradiance; circuit design; calibration; validation;

  Sammanfattning : Optical sensors are among the sensors that are often used for distance measurements. An optical distance sensor is basically made of a light emitter (Tx) such as a light emitting diode (LED), a light receiver (Rx) such as a photosensitive transistor, and a circuit supporting the operation of the Tx and Rx. LÄS MER

 3. 3. "Varför tänds inte den röda lampan?" : Riktlinjer gällande färgsättning för god tillgänglighet av information på webben för personer med defekt färgseende.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Sandström; [2022]
  Nyckelord :Färgblindhet; Färgsättning; Webbdesign; Informationsdesign; GUI; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Omkring 10% av befolkningen lider av defekt färgseende. De flesta, upptill 99%, av dessa är röd-grön färgblinda. Den sista procenten delasmellan totalt färgblinda och de med gul-blå färgblindhet. LÄS MER

 4. 4. A study of the gamma-ray emission from the blazar S50716+71 using the Fermi-LAT telescope

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Fredrik Vislander; [2022]
  Nyckelord :AGN; active galactic nuclei; Fermi-LAT; astrophysics; gamma-rays; synchrotron self-Compton; SSC; S50716 71.;

  Sammanfattning : This thesis sums up a bachelor project in which gamma-ray emission from an extra-galactic source (S50716+71) is studied using data collected by the Fermi Large Area Telescope (LAT). The emission consists of 12,5 years of data (April 2008 to February 2020) in the energy range 100 MeV - 300 GeV. LÄS MER

 5. 5. Identifying Transit Timing Variations in K2 and TESS light curves

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Linn Friis-Liby; [2022]
  Nyckelord :Exoplanets; TESS; K2; Transit Timing Variations;

  Sammanfattning : Aims. The aim of this work is to investigate any presence of transit timing variations (TTVs) in a sample of observed targets that has light curves in both K2 mission data and TESS mission data.  Methods. The original sample utilised here was one from the doctoral thesis of D. LÄS MER