Sökning: "lignaner"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lignaner.

 1. 1. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Susanne Stenqvist; [2016]
  Nyckelord :Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

  Sammanfattning : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. LÄS MER

 2. 2. Factors influencing interpersonal variability in plasma enterolactone concentration

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Elin Hålldin; [2016]
  Nyckelord :enterolactone; lignans; interpersonal variability; intestinal microflora; phytoestrogens; plasma;

  Sammanfattning : Lignans are biologically active diphenolic plant compounds with potential health affecting properties. Some epidemiological studies have demonstrated that a high lignan intake is associated with risk reduction of several chronic diseases such as breast, prostate and colorectal cancer as well as cardiovascular disease. LÄS MER