Sökning: "lignin"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet lignin.

 1. 1. OLJEMÅLERI PÅ PAPPER Undersökning av material och tillstånd hos en målning av Elisabeth Jerichau-Baumann

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elin Skarp; [2021-07-16]
  Nyckelord :oil painting; paper support; cardboard; 19th century; conservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering.2021, 180 hpGrundnivå2021:9... LÄS MER

 2. 2. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the recyclabillity of a lignin-based biopolymer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Materialvetenskap

  Författare :Eric Hacksell; [2021]
  Nyckelord :recycling; recyclability; lignin; Renol; PP; mechanical recycling; Recyclass; återvinning; lignin; Renol; återvinningsbarhet; Recyclass;

  Sammanfattning : The use of plastic materials has changed the packaging industry, the construction industry, the automotive industry, and many others drastically. Plastics are also abundant in our everyday life. However, its downsides in the society are undeniable and are starting to get attention from law makers, the general public and industries alike. LÄS MER

 4. 4. Thermally insulating carbon foams from carbonized kraft lignin

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Isabelle Hernodh Svantesson; [2021]
  Nyckelord :Carbon foams; thermal insulation; kraft lignin; carbonization; thermal conductivity; Kolskum; värmeisolering; kraftlignin; karbonisering; värmeledningsförmåga;

  Sammanfattning : Kolmaterial, såsom kolfibrer och kolskum, används som värmeisolatorer i applikationer vid höga temperaturer. För närvarande härleds dessa material från fossilbaserade källor, vilket tyder på ett behov av att hitta alternativa kandidater baserade på förnybara källor. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of electrospun lignin/polyvinyl alcohol/cellulose nanofiber mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lisa Johansson Carne; [2021]
  Nyckelord :Electrospinning; lignin; polyvinyl alcohol; cellulose nanofiber; wound dressing;

  Sammanfattning : Polymeric electrospun nanofiber mats have recently emerged as a promising alternative to conventional wound dressings for non-healing wounds. Its large surface area, porosity and scalability are only a few of the promising characteristics of electrospun nanofibers. LÄS MER