Sökning: "lignocellulosa"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet lignocellulosa.

 1. 1. Design and Preparation offilms from Birchwood Xylan

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Célia Marchand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using and finding applications from biomass is and will continue to be an important subject forresearch, and biomass from trees, has shown several outstanding aspects other than just for the pulpand paper applications. It is now, more than ever, time to find efficient uses for all the woodcomponents, in particular, the hemicelluloses. LÄS MER

 2. 2. The effect of different nitrogen sources on mycelial growth of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus : with a review concerning cultivation of the species

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Astrid Laursen; [2018]
  Nyckelord :oyster mushroom; pleurotus ostreatus; ostronskivling; cultivation; odling; strains; spawn; mycelial growth; thickness; Nitrogen source; kvävekällor; nutrients; näring; defined medium;

  Sammanfattning : The production of Oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, is sustainable, both in terms of economy and environment. Cultivation can be performed successfully on a wide range of substrates, often in the form of otherwise non-productive waste from other industries, such as agriculture and forest production. LÄS MER

 3. 3. Granskning av avancerade pyrolysprocesser med lignocellulosa som råvara – tekniska lösningar och marknadsförutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Elisabet Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Fast pyrolysis; slow pyrolysis; pyrolysis oil; commercial process; lignocellulose; Snabb pyrolys; långsam pyrolys; pyrolysolja; kommersiell process; lignocellulosa;

  Sammanfattning : När befolkningsmängden ökar och teknisk och ekonomisk utveckling sker så påverkas även energianvändningen. Detta ställer krav på att energitillförseln är säker, stabil och hållbar. LÄS MER

 4. 4. Odlingssubstrat för vednedbrytande matsvampar : hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser påverkar vilka organiska restprodukter som lämpas för substrattillverkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Simon Hannus; [2017]
  Nyckelord :Lentinula; Pleurotus; svamp; lignocellulosa; restprodukter; odlingssubstrat; enzymer; substrattillverkning; saprotrof;

  Sammanfattning : Sedan tidigt 2000-tal har den globala produktionen för matsvamp varit under stor tillväxt för att förse en växande marknad, vilket har bidragit till att vednedbrytande matsvampar som ostronskivling och shiitake har börjat få allt större erkännande i västvärlden, där champinjon fortfarande dominerar. För inhemsk produktion av matsvamp är svenska svampodlare till stor del beroende av import av odlingssubstrat, vilket är märkligt då förutsättningarna för dess tillverkning även bör finnas i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Enzymatic Pretreatment of Lignocellulose Rich Waste for Improved Biogas Production

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carin Kvillborn; [2013]
  Nyckelord :Biogas; anaerobic digestion; lignin; laccase; versatile peroxidase; NMMO; Biogas; anaerob nedbrytning; lignin; laccase; versatile peroxidas; NMMO;

  Sammanfattning : The present study aimed to investigate the methane yield from anaerobic digestion of a lignocellulosic substrate subjected to different pretreatments. The lignocellulosic forest residues materials were milled and then pretreated with the organic solvent NMMO (N-Methylmorpholine N-oxide) and/or the lignolytic enzymes laccase and versatile peroxidase at a dosage of 60 U g-1 total solids (TS) substrate. LÄS MER