Sökning: "likabehandlingsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet likabehandlingsperspektiv.

 1. 1. Könen, beteendet och likhet inför lagen – En undersökning om tillämpningen av rekvisitet socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur ett likabehandlingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovis Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kön och könsskillnader har kanske aldrig varit så omdebatterade som nu. Det finns dock ett ställe där könet inte ska få spela någon roll. Vid rättstillämpningen i våra domstolar. Där gäller istället principen om allas likhet inför lagen. LÄS MER

 2. 2. Lagföring utan domstolsprövning - En granskning av strafföreläggandet ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Holm; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Strafföreläggande; Strafförelägganden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1926 a commission report about a new code of judicial procedure was completed. The commission suggested the introduction of a summary procedure for misconducts that did not need to be resolved by the court. The main reason for this procedure was that it would unburden the courts from a heavy workload. LÄS MER

 3. 3. Styrelseproffsens föränderliga värld - en analys av grunderna för fastställande av skattesubjekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Kunéll; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The field of taxation is a wide field within Swedish law, not only due to the big amount of legal regulations, but also to the number of legal transactions carrying taxation consequences. One specific topic that is under constant judgment is to which person, i.e. which physical or legal person, a specific income should be allocated. LÄS MER

 4. 4. ”NEJ MEN OFTAST ÄR DET JU EN MAN OCH EN KVINNA SOM LEVER IHOP” En kvalitativ intervjustudie om biståndshandläggare inom äldreomsorgens tankar om heteronormativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Helgegren; Josefin Karlsson; [2017-07-05]
  Nyckelord :heteronormativitet; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare inomäldreomsorgen förhåller sig till heteronormativitet i sitt arbete med de äldre ochatt undersöka om och i så fall hur heteronormativitet är en del av framställningenav den äldres familj och relationer. För att kunna undersöka detta genomfördesfem kvalitativa forskningsintervjuer med biståndshandläggare från olika enheter. LÄS MER

 5. 5. Expertskatten ur ett likabehandlingsperspektiv : med fokus på de grundläggande friheterna och statsstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bo Dahlin; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER