Sökning: "likadelningsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet likadelningsprincipen.

 1. 1. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 2. 2. Skevdelning vid äktenskapets upplösning - Behöver reglerna ändras? - En komparativ studie av skevdelningsreglerna i Sverige, Norge och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olle Björklund; [2014]
  Nyckelord :äktenskapsbalken 12:2; äktenskapsbalken 12:1; skevdelning; normativa mönster; familjerätt; likadelningsprincipen; jämkning vid bodelning; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning syftar till att analysera de möjligheter till jämkning av bodelningsresultat som återfinns i den norska danska och svenska rättsordningen. Utgångspunkten i arbetet är Anna Christensens teori om de normativa grundmönstren. LÄS MER

 3. 3. Klassificering av egendom - förutsebarhet vid bodelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Stenquist; [2013]
  Nyckelord :Bodelning; enskild egendom; likadelningsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Och de tu skola varda ett kött - Om normativa grundmönster i skyddet för efterlevande make

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Ronnle; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande framställning syftar till att analysera skyddet för efterlevande make i relation till arvsrätten för den avlidnes släktarvingar, och i synnerhet dennes bröstarvingar. Utgångspunkten är Anna Christensens teori om de normativa grundmönstren. LÄS MER

 5. 5. Ett ifrågasättande av likadelningsprincpen - Särskilt med beaktande av skadestånd och brottsskadeersättningar mellan makar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Eriksson; [2012]
  Nyckelord :familjerätt; likadelningsprincipen; bodelningsförfarande; bodelning; brottsskadeersättning; skadestånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med införande av 1920 års giftorättsbalk gavs mannen och hustrun en mer likvärdig ställning i äktenskapet då mannens dominans över kvinnan och boets ekonomiska delar bröts. Principen om att var och en av makarna äger sin egendom och svarar för sina skulder infördes och giftorätten kunde likställas med en latent rätt till del av den andra makes egendom. LÄS MER