Sökning: "likert skala attityd"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden likert skala attityd.

 1. 1. Yngre och äldre högskolestudenters attityd mot yngre och äldre arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Nathalie Checa; Ana Morales; [2018]
  Nyckelord :Äldre arbetstagare; Attityder; Högskolestudenter;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka yngre och äldre högskolestudenters attityd mot yngre och äldre arbetstagare samt se om det fanns skillnad i attityden mot äldre och yngre arbetstagare. Som mätinstrument användes en semantisk differentialskala uppbyggd på 20 ordpar som skattades utifrån en sjugradig likert-skala. LÄS MER

 2. 2. Attitydskillnader kring budgetering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Fredrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :budgeting; budgetering; attitude; inställning; Likert scale; lantbruksföretagare; ekonomistyrning; financial tool; management control system;

  Sammanfattning : Lantbruksbranschen är präglad av en instabil lönsamhet som varierar stort mellan olika år. Som ett instrument för att planera sitt resultat brukar resultatbudget anges, men resultatbudgetar är också föremål för negativ kritik. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring och schysst käk, ett gott mål med hållbar eftersmak : En studie om marknadsföring av hållbarhet, konsumtion och studenters restaurangval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnus Kallin; Frida Unelid; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar marknadsföring; restauranger; konsumtion; marknadsföring av hållbarhet; kännedom; attityd;

  Sammanfattning : Hållbarhet i kontext av konsumtion och företagande är ett aktuellt och väl omdiskuterat ämne inom politiken och den moderna samhällsekonomin i världen. Konsumtionen är central för samhällets tillväxt tillika det som orsakat de sociala, ekologiska och ekonomiska problemen i världen idag. LÄS MER

 4. 4. Energi- och näringsmärkning på lunchrestauranger - en kartläggning av attityder hos personal på tre olika företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emelie Gunnarsson; Magdalena Rubensson; [2012-10-01]
  Nyckelord :attityder; fetma; lunchvanor; näringsdeklaration; energiinnehåll;

  Sammanfattning : Prevalensen av övervikt och fetma är hög både i Sverige och i övriga världen. Den främsta orsaken till detta är ett högt intag av energitäta livsmedel samtidigt som den fysiska aktiviteten har minskat. Allt fler måltider konsumeras utanför hemmet och lunchen utgör en stor del av dagens totala energiintag. LÄS MER

 5. 5. Valfrihet - gymnasieskolans framtid? En enkätundersökning av lärares och elevers attityder till valfriheten i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Göran Roos; Christopher Hopper; [2003]
  Nyckelord :gymnasieskola; kursutformad; valfrihet; valbara kurser; Likert-skala; attityder;

  Sammanfattning : Den största förändringen av gymnasieskolan var införandet av en kursutformad gymnasieskola vilket skedde 1994. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur den valfriheten som införandet av den kursutformade gymnasieskolan i upplevs av elever och lärare. Vi har i detta arbete begagnat oss av den s.k. LÄS MER