Sökning: "likheter mellan de nordiska länderna"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden likheter mellan de nordiska länderna.

 1. 1. Sveriges sak är Finlands : En jämförande säkerhets- och försvarspolitisk innehållsanalys

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pierre Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sweden; Finland; Security; Defence; Nato; Russia; EU; Military; policies; comparison; Sverige; Finland; Säkerhetspolitik; Försvarspolitik; Nato; Ryssland; EU; militär; jämförelse; försvar; svensk-finsk; samarbeten;

  Sammanfattning : De nordiska staterna delar förutom det geografiska läget också en sammanflätad historia och värdegemenskap. Trots många likheter så skiljer sig och också länderna sig åt gällande de valda försvars- och säkerhetspolitiska inriktningarna. Av de fem nordiska staterna är tre av dem Nato-medlemmar: Norge, Danmark och Island. LÄS MER

 2. 2. Skillnadernas begränsning : En studie i skillnadernas betydelse för fördjupat svenskt-norskt militärt samarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Christoffersson; Niklas Sundelin; [2020]
  Nyckelord :Grand strategy; security policy; Norway; Sweden; defence cooperation; military cooperation; EU; NATO; UN; transatlantic link; NORDEFCO; Säkerhetspolitik; säkerhetsstrategi; Norge; Sverige; försvarssamarbete; militärt samarbete; Försvarsmakten; EU; Nato; transatlantiska länken; Nordefco;

  Sammanfattning : Den säkerhetspolitiska situationen i Norden var under kalla kriget låst i kampen mellan öst och väst. Detta innebar att respektive lands möjligheter att fritt välja säkerhetsstrategi var begränsad. Först efter slutet på kalla kriget öppnade sig denna möjlighet och länderna kunde även se sig om efter nya samarbeten och partners. LÄS MER

 3. 3. How the Nordic countries approach CSR and MSI : A study of firms’ CSR actions. The Nordic model.

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elisabeth Axelson; [2018]
  Nyckelord :corporate social responsibility; sustainable development; Nordic model; institutions; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.; CSR; företags samhällsansvar; hållbar utveckling; nordisk modell; institutioner; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for the private sector to include corporate social responsibility in their business and everyday work. This thesis has studied the corporate responsibility of firms in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden), compared with firms in 18 other OECD countries. LÄS MER

 4. 4. #Danmarktoo? : En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om Metoo i Danmark och Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erik Windolf; Nønne Schjærff Engelbrecht; [2018]
  Nyckelord :Danmark; Jämställdhet; Metoo; Namnpublicering; Nyhetsvärdering; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur de danska tidningarna Jyllands-Posten och Politiken samt de svenska tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har rapporterat om Metoo. Den undersökta perioden är mellan 15 oktober och 31 december 2017. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadrättsliga felpåföljder och följdskador i ett nordiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ian Karlemark; [2018]
  Nyckelord :entreprenadrätt; avtalsrätt; civilrätt; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; försäkringsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att behandla entreprenadrättsliga felpåföljder i vanligen använda standardavtal för byggbranschen i Sverige, Danmark och Norge. Vidare syftar uppsatsen till att utreda rättsföljderna för följdskador i respektive standardavtal och hur de olika standardavtalens riskfördelning är utformad. LÄS MER