Sökning: "likheter mellan italien och sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden likheter mellan italien och sverige.

 1. 1. Effekter av decentralisering inom psykiatrisk vård: En jämförelse mellan Sverige och Italien

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Ylitalo; [2019-01-25]
  Nyckelord :Decentralisering; New Public Management; Psykiatriska reformer; Sveriges administrativa system; Italiens administrativa system;

  Sammanfattning : BakgrundPsykiska sjukdomar har blivit, och kommer fortsätta att bli allt vanligare i framtiden, iSverige likväl som globalt. Samtidigt har stora delar av världen genomförtdecentraliseringsreformer inom den psykiatriska vården, både påhuvudmannaskapsnivå och på verksamhetsnivå. LÄS MER

 2. 2. Tvärkulturella Affärsrelationer - i samspel mellan Sverige och Italien

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Helgesson; Alexandra Grage; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet för studien är att undersöka i vilken utsträckning som nationella och organisatoriska kulturbetingade beteendemönster påverkar internationella affärstransaktioner. Därutöver granska likheter respektive skillnader vid interaktion mellan affärsgränserna Sverige och Italien, samt försöka förstå dessas ursprung. LÄS MER

 3. 3. Den pedagogiska inomhusmiljön - En jämförelse mellan svenska förskolor och förskolor inom italienska Reggio Emilia filosofin

  C-uppsats,

  Författare :Sandra Nilsson; Emmi Johansson; [2010]
  Nyckelord :Inomhusmiljö; förskola; Reggio Emilia; material;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi har i detta arbete studerat inomhusmiljön i tre svenska förskolor och tre förskolor i Reggio Emilia ur ettjämförandeperspektiv. Syftet med arbetet har varit att beskriva de olika förskolornas inomhusmiljöer, studeralikheter och skillnader samt vilka tankar som ligger bakom dess utformning. LÄS MER