Sökning: "likheter mellan jazz och blues"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden likheter mellan jazz och blues.

 1. 1. Rätt skala blir inte automatiskt en bra improvisation. : En musikanalytisk studie av fem olika pianosolon spelade av erkända jazzmusiker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Tommy Christensen; [2014]
  Nyckelord :music; jazz; piano; improvisation; learning; phenomenology; hermeneutic; musik; jazz; piano; improvisation; lärande; fenomenologi; hermeneutik.;

  Sammanfattning : Det finns en hel del litteratur som lär ut jazzimprovisation, men få som visar vilka musikaliska strukturer som kan användas för att få det att låta ”jazzigt”. I den här kvalitativa studien utforskas därför likheterna mellan fem olika utvalda jazzimprovisationer i piano. LÄS MER

 2. 2. Improvisationsundervisning i olika musikgenrer? - Fyra pedagogers undervisningsmetoder i improvisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Mikael Gökinan; [2008]
  Nyckelord :method; teaching; folk music; organ; improvisation; metod; pedagoik; blues; jazz; folkmusik; orgel; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Teaching improvisation in different musical genres My curiosity for teaching improvisation in different genres emerged when I started playing with musicians who had another musical background than my own. I wanted to acquire a better understanding of what improvisation means to them and how improvisation is taught in their genre. LÄS MER