Sökning: "likheter mellan moderaterna och socialdemokraterna"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden likheter mellan moderaterna och socialdemokraterna.

 1. 1. Social och situationell prevention i praktiken : En studie om Skellefteå och Ekerö kommuns lokala brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Isabel Lundmark; Jennie Myrén; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; kriminalpolitik; social prevention; situationell prevention; kriminologi; kommunpolitik;

  Sammanfattning : Den kriminalpolitiska debatten kring ungdomsbrottslighet är ständigt pågående och många olika lösningar diskuteras. Kommunerna måste ta ett stort ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet och hur kommunerna ser på problematiken blir därför avgörande för hur de använder sina resurser för att arbeta brottsförebyggande. LÄS MER

 2. 2. LSS-Politiken : En kvalitativ textanalys av åtta partiers partiprogram

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LSS; funktionshinderpolitik; partiprogram; diskriminering; personlig assistans;

  Sammanfattning : Frågan om LSS kom att bli en av de hetaste frågorna inför valet 2018. Sparkraven på LSS blev hårt kritiserat när det ledde till att många människor förlorade sin rätt till personlig assistans. LÄS MER

 3. 3. LSS-Politiken : En kvalitativ textanalys av åtta partiers partiprogram

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LSS; funktionshinderpolitik; partiprogram; diskriminering; personlig assistans;

  Sammanfattning : Frågan om LSS kom att bli en av de hetaste frågorna inför valet 2018. Sparkraven på LSS blev hårt kritiserat när det ledde till att många människor förlorade sin rätt till personlig assistans. LÄS MER

 4. 4. Valbroschyrernas modelläsare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Modelläsare; Systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras valbroschyrer från tre svenska partier utgivna åren 1998 och 2010 för att identifiera modelläsarna i dessa broschyrer. De tre partierna är Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. LÄS MER

 5. 5. Retorik i valduellerna : En jämförande undersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas retoriska tekniker 1991, 1998 och 2014

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Ekman; [2015]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; stilfigurer; argumentationsmedel; Socialdemokraterna; Moderaterna;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska och jämföra retoriken hos Socialdemokraterna och Moderaterna i de avslutande anförandena i de sista valduellerna mellan partierna vid tre tillfällen: 1991, 1998 och 2014. Utifrån metoder för retorikanalys undersöks partiledarnas användning av stilfigurer och hur de varierar talhandlingar samt deras användning av de tre argumentationsmedlen ethos, pathos och logos. LÄS MER