Sökning: "likheter mellan skolan i sverige och england"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden likheter mellan skolan i sverige och england.

 1. 1. Det otydliga religionsläraruppdraget : -   En systematisk litteraturstudie om den svenska skolans religionskunskap

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Johansson; Michaela Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Religionslärare; religionsdidaktiska utmaningar; F-3 lärare; religionskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning analysera vilka didaktiska utmaningar religionslärare ställs inför i samband med stora läroplansförändringar, samt de skoldebatter som ligger till grund för dessa. Dessutom jämförs den svenska och den engelska modellen för religionsundervisning med målet att se om religionslärare i England och Sverige ställs inför samma utmaningar, eller om dessa skiljer sig åt, eftersom att den samtida religionsundervisningen är icke-konfessionell i båda länderna. LÄS MER

 2. 2. Elevers användning av IKT– En jämförande studie mellan en elevgrupp i Sverige och en i England

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Elam; Viveca Ahlström; [2014]
  Nyckelord :IKT; sociokulturella teoriperspektiv; högstadiet;

  Sammanfattning : I Sverige likväl som internationellt diskuteras IKT, informations- och kommunikationsteknik och dessanvändning i skolan. Diskussionen handlar främst om användandet av surfplattor och bärbara datorer, idiskussionen hörs politiker, skolledning, lärare eller föräldrar men mera sällan elever. LÄS MER

 3. 3. Skoldisciplin : En komparativ studie mellan Sverige och England

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Stig Hymander; Thomas Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Skoldisciplin; disciplin; classroom control; ledarskap; styrdokument.;

  Sammanfattning : Vi har under vår verksamhetsförlagda del av vår lärarutbildning observerat att många lärare haft stora problem med att komma tillrätta med elevers bristande sociala kompetens. I samtal med lärare, mentorer, elever men också med människor utanför skolan har vi blivit uppmärksammade på det faktum att samtliga önskar att skolans lärandemiljö skall präglas av lugn och trygghet och att grunden för detta bygger på ett gemensamt socialt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Elevers förståelse för värdegrunden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Jaana Äikäs de Basulto; [2007]
  Nyckelord :värdegrund;

  Sammanfattning : Lärarutbildningen Examensarbete10 poängAbstrakt___________________________________________________________________________Jaana Äikäs de BasultoElevers förståelse av värdegrunden2007 Antal sidor: 20___________________________________________________________________________Mitt arbete är en del av en internationell jämförande studie. I projektet deltar universitet från Finland, England och Mälardalens högskola i Sverige. LÄS MER

 5. 5. När skolan konkurrerar om eleverna : två intervjuer om valfrihet, konkurrens och marknadsföring i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Samuel Claesson; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Friskolor; Fristående skolor; Marknadsföring; Konkurrens; Konkurrera; Stockholm; Sverigefinska; Storvretsskolan; Profilering; Kommunala skolor; Valfrihet; relationsmarknadsföringsteori; relationsmarknadsföring; relation;

  Sammanfattning : I SLUTET AV 1980-talet och början av 90-talet skedde stora omvälvningar i svensk skolpolitik som fick följder för den lokala skolan. Detta kom att bli införandet av fristående skolor. En nya era i svensk skolpolitik hade börjat. En era där konkurrens mellan skolor skulle bli vardag. LÄS MER