Sökning: "likheter mellan svenska och engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden likheter mellan svenska och engelska.

 1. 1. ALS - att leva med sjukdomen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Ericsson; Karoline Pettersson; [2021]
  Nyckelord :ALS; Amyotrofisk lateralskleros; Erfarenheter; Känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 200 personer insjuknar i ALS i Sverige, varje år. Det är en obotlig sjukdom med snabbt förlopp. Symtom som muskelförtvining och muskelförlamning är en del av sjukdomen.  Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att leva med sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS. LÄS MER

 2. 2. Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Bengthsson; [2020]
  Nyckelord :England; Sweden; Curriculum; Preschool; Values; England; Sverige; Läroplan; Förskola; Värden; Värdegrund;

  Sammanfattning : Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. LÄS MER

 3. 3. Engelsk pluralform i ryskan och svenskan : en jämförelse av lånord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Niklas Streng; [2020]
  Nyckelord :lånord; engelsk pluralform; ryska; svenska; kepsbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete jämför engelsk pluralform i ryskan och svenskan. Primärt undersöks och jämförs ett antal utvalda ryska och svenska ord (i svenska språket även kallade kepsbildningar), där den engelska pluralformen kommit att användas som singularform i ryskan och svenskan. LÄS MER

 4. 4. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 5. 5. Ett betydelsefullt samarbete mellan vårdnadshavare och förskollärare : En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar att genomföra förskolans uppdrag ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linn Frykholm; Anna Konstandeliasz; [2019]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt perspektiv; delaktighet; inflytande; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser att de har för att kunna erbjuda vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska delaktighet och inflytande i förskolan. I studiens tidigare forskning kan det utläsas att ett fungerande samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är grundläggande för att barnet ska kunna nå sina mål i förskola och skola (Sandberg & Vuorinen 2007). LÄS MER