Sökning: "likheter mellan sverige och usa"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden likheter mellan sverige och usa.

 1. 1. Knack knack. Vem där? Populism! - visuell analys på valfilmer från Sverigedemokraterna och Vänsterparitet inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olof Af Geijerstam; Annika Rudolph Lundh; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotic; rhetoric; branding; election movie; Sverigedemokraterna; Vänsterparitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Political parties use different strategies to get the voters to vote for them. The technological development has meant that the use of election movies no longer is something only used in The United States but also something used in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Vendela Gullberg; [2019]
  Nyckelord :feminisering; veterinäryrket; veterinärmedicin; sociologi; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har veterinäryrket på många platser genomgått en stor förändring i könsfördelning. Från att ha varit ett tydligt mansdominerat område har det skett en helomvändning, till dagens läge där ett stort antal länder rapporterar om kvinnor i majoritet på både veterinärutbildningar och i arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. John Hedlund och den moderna staten : Ett komparativt studie av John Hedlund och Billy Grahams förkunnelse av kristendomen i det moderna samhället.

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Johan Wikström; [2018]
  Nyckelord :John Hedlund; Billy Graham; Den moderna staten; Evangelisation; Väckelse; Kalla kriget; Evangelikalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur John Hedlund förhåller sig till det svenska samhället, hans s.k. ”teologi om världen”. LÄS MER

 4. 4. NO-lärares inställning till utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Sandell; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; utomhuspedagogik; naturvetenskap; attityd; outdoor education; teachers attitudes; elementary school;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har jag sökt information gällande hur naturvetenskapslärares inställning är till utomhuspedagogik i Sverige samt Island och USA. Jag har också sett om det finns några likheter eller skillnader mellan de olika lärarnas inställning. I det stora hela visar min undersökning på ett positivt resultat. LÄS MER

 5. 5. Inlärningsmetoder för elever med läs- och skrivsvårigheter : En jämförelsestudie mellan lärare i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nina Passburg; [2018]
  Nyckelord :early years of schooling; Reading and writing difficulties; learning methods; elementary schools; yngre åldrar; läs-och skrivsvårigheter; inlärningsmetoder; internationella grundskolor;

  Sammanfattning : This is a research study about children who develop learning difficulties during the early years of schooling, and how teachers can help them best learn. The focus will be on learning methods, which help students with learning disabilities, learn to read. LÄS MER