Sökning: "likheter mellan sverige och usa"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden likheter mellan sverige och usa.

 1. 1. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 2. 2. Att anpassa sig eller inte : En uppsats om hur ett svenskt multinationellt företag anpassar sin organisationskultur i Storbritannien och USA

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Bäremo; Linnea Funck; [2021]
  Nyckelord :internationalisering; multinationella företag; organisationskultur; nationskultur; ursprungsland; värdland;

  Sammanfattning : Till följd av viss kunskapsbrist avseende organisationskultur som ämne i en alltmer global värld studerar uppsatsen ett svenskt multinationellt företags anpassning av organisationskultur i två länder. Studien undersöker frågeställningarna: ​Hur anpassas organisationskultur i förhållande till värdland för ett svenskt multinationellt företag? ​och ​Hur påverkar nationskultur anpassningen av organisationskultur? ​Hofstedes teori om organisationskulturella dimensioner samt nationskulturella skillnader används för att identifiera olika kulturer. LÄS MER

 3. 3. Djuromvårdnad inom anestesi i olika länder : en jämförelse av utbildning, ansvar och arbetsuppgifter för djursjukskötare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Guillen; Stina Svalin; [2021]
  Nyckelord :Bachelor´s degree; bachelorutbildning; college; masterprogram; universitet;

  Sammanfattning : En legitimerad djursjukskötare i Sverige som besitter reell och formell kompetens får utföra arbetsuppgifter självständigt och bär själv ansvaret för hur denne fullgör momenten. För att bli legitimerad som djursjukskötare behöver denne ha genomgått och blivit godkänd på Djursjukskötarprogrammets bachelorutbildning (180 högskolepoäng) på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och därefter ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. LÄS MER

 4. 4. Black Lives Matter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anja Subotic; Nigina Abdukarimjonova; [2020]
  Nyckelord :Black Lives Matter; nyhetsmedia; innehållsanalys; protestparadigm; diskursteori; andrafiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Black Lives Matter i Sverige diskuteras av svensk nyhetsmedia år 2020. Följande frågeställning undersöks: -Hur skildras “Black Lives Matter”-rörelsen i Sverige av svensk nyhetsmedia? Tidigare internationell forskning har bland annat visat på att nyhetsmedia oftast betonar demonstranternas kriminella beteende och specifika händelser istället för deras mål. LÄS MER

 5. 5. Avskyvärda monster och förstörda offer : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av sexuella övergrepp mot barn på internet i svensk- och kanadensisk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandström; Alice Green; [2020]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; sexual abuse of children; internet; Sweden; Canada; media framing; Kvalitativ innehållsanalys; sexuella övergrepp mot barn; internet; Sverige; Kanada; mediegestaltning;

  Sammanfattning : 20 procent av världens barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp och i och med internets utveckling har gärningsmän fått fler möjligheter att kontakta barn i sexuella syften. Det finns tydliga riktlinjer för hur sexuella övergrepp mot barn ska framställas i media och hur gestaltningen påverkar offren. LÄS MER