Sökning: "likheter mellan tjejer och killar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden likheter mellan tjejer och killar.

 1. 1. Tjejers talutrymme- Självklart eller ett genusproblem? : En undersökning om tjejer på gymnasiets möjligheter att ta plats i svenskklassrummet utifrån deras perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Fallgren; [2021]
  Nyckelord :genus; intervjuer; introvert och extrovert; lärares bemötande; talutrymme; tjejer på gymnasiet; ämnet svenska  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur tjejer upplever att deras plats i klassrummet i ämnet svenska ser ut och om tjejer i årskurs 3 på gymnasiet ser någon skillnad mot tjejerna i årskurs 1. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer av sex informanter, tre från årskurs 1 och tre från årskurs 3 på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. "[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät..." : En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2019]
  Nyckelord :Elevtextanalys; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; kön; genus; kategorisering; Membership Categorization Analysis MCA .;

  Sammanfattning : Att kategorisera innebär att sortera företeelser i olika kategorier. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och konstruktion av kön utifrån materialets fyra olika röster: elevens egen, lärarens, den allmänna åsiktens och förälderns. LÄS MER

 3. 3. Sexuell läggning och suicidala tankar hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Larsson; Angelica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sexual orientation; suicidal ideation; adolescent; : Sexuell läggning; suicidala tankar; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa är ett ökande problem hos ungdomar. Suicidala tankar är ett försteg till suicid och olika faktorer kan öka risken för suicidala tankar. Världen över är suicid den tredje vanligaste dödsorsaken för ungdomar i åldern 15 – 19 år. LÄS MER

 4. 4. Omg morsan e fan typ fett schysst : En studie av ungdomars talspråkliga chatkonversationer på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Svärdsudd; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; ungdomar; akronymer; förkortningar; fula ord; diskurspartiklar; slang; symboler; humörsymboler.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka chatkonversationernas talspråkliga uttryck i form av ord och symboler som förstärkning till skriftspråket på sociala medier. De delar som undersöks är akronymer, förkortningar, fula ord, diskurspartiklar, slang, symboler och humörsymboler. LÄS MER

 5. 5. Framtidsmöjligheter : En undersökning om hur elever i årskurs 9 upplever sina framtidsmöjligheter på landsbygd respektive storstad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anja Kerro; Susanne Kikas; [2015]
  Nyckelord :Landsbygd; storstad; framtidsmöjligheter; påverkansfaktorer; högskoleförberedande program; yrkesförberedande program;

  Sammanfattning : Denna studie har ett syfte att jämföra hur elever på landsbygden respektive i storstaden upplever sina framtidsmöjligheter och att nå sitt framtida drömyrke. Eleverna går i årskurs 9 och har gjort sitt första val, nämligen till gymnasiet. LÄS MER