Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 2. 2. Lek inte med rätten! - En studie av lekmannadomare i Sverige, Japan och Tyskland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2019]
  Nyckelord :komparativ rätt; straffprocessrätt; Japan; Tyskland; lekmannadomare; nämndemän; schöffen; saiban-in; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a long history of people without a legal education that have been participating in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän and they work together with legally trained judges in the low and high courts of Sweden. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie av Sveriges och Tysklands konstitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Stenquist; Hila Stefansson; [2019]
  Nyckelord :regeringschef; ministrar; konstitution; makt; Sverige; Tyskland; Bundestagen; jämförande politik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vår uppsats så undersöker vi vad den svenska och tyska konstitutionen säger om vilka maktbefogenheter regeringscheferna har inom regeringen. Vi ville ta reda på om det skiljer mycket mellan ländernas grundlagar och hur detta sedan tar sig uttryck i regeringsarbetet. LÄS MER

 4. 4. (Med)gärningsmannaskap - En komparativ studie av kriterierna för (med)gärningsmannaansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kimia Alemtar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; Medgärningsmannaskap; Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish law has not set forth any evident and accurate criteria for (co-)perpetration. The minimum requirement for (co-)perpetration in Swedish law is support/encouragement and a decisive influence on the occurrence of the crime. LÄS MER

 5. 5. Bostadsförsörjning - En analys av tre bostadsmodeller i Europa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sutthatta Wisetram; [2018]
  Nyckelord :Housing models; Social sector; Subsidized housing; Social housing;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur olika sociala byggnadsmodeller, så kallad social sektor, fungerar i Europa och med fokus på Sverige, England och Tyskland. Syftet är att definiera vad social housing är och analysera eventuella skillnader eller likheter mellan dessa olika sociala bostadsmodeller. LÄS MER