Sökning: "likheter och skillnader mellan 1800 - talet och idag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden likheter och skillnader mellan 1800 - talet och idag.

 1. 1. Rätten till arv- En komparativ utredning om det svenska och det engelska rättsystemens syn på bröstarvingars rätt att ärva

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs den svenska och den engelska arvsrätten, med inriktning på bröstarvingars rätt att ärva. Syftet med uppsatsen är dels att redogöra hur båda systemen ser ut, dels att utreda vilka likheter och skillnader som finns mellan systemen. LÄS MER

 2. 2. Svenskt julfirande : En studie av bilderböcker utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Jessica Edekling; Ida Jonskog; [2010]
  Nyckelord :Traditioner; Svenskt julfirande; Bilderbok; Socialkonstruktivistiskt perspektiv; Kunskapssociologi; Diskurs; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Kandidatarbetets syfte är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriva och analysera hur julfirande framställs i tre bilderböcker. Vi ville undersöka hur det svenska julfirandet framställs i bilderböcker med olika tidsmässiga fokus samt i relation till etnologiska studier inom ämnesområdet. LÄS MER

 3. 3. Identitet : Stora tänkares tankar om skapandet av identitet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katarina Skantze Mansnérus; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet identitet och hur de identitetsskapande processerna analyserats av olika teoretiker från skiftet mellan 1800- och 1900-talet och fram till idag. Problemformuleringen grundar sig i att individen i dagens samhälle har helt andra möjlig­heter än i tidigare samhällen att utveckla sin identitet, och frågeställningen inbegriper hur identitet kan förstås i förhållande till det omgivande samhället och till andra individer. LÄS MER