Sökning: "likvärdig bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden likvärdig bedömning.

 1. 1. Nationellt bedömningsstöd i läs-­‐ och skrivutveckling En kvalitativ intervjustudie med åtta lågstadielärare om hur de erfar och uppfattar bedömningsstödet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Paulina Löventun; [2020-02-25]
  Nyckelord :nationellt bedömningsstöd; formativ bedömning; bedömning; likvärdig och rättvis utbildning;

  Sammanfattning : Det finns olika typer av bedömningsstöd som lärare kan använda för att veta hur elever ligger tilloch hur lärare sedan kan lägga upp sin fortsatta undervisning. I denna studie är det nationellabedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i fokus och utgör utgångspunkt för studien. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning av elevtexter - svårigheter och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ella Karlsson Brottare; Christine Wellander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Likvärdig bedömning : En kvalitativ undersökning om bedömning i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Blad; [2020]
  Nyckelord :Equivalent assessment; co-assessment; interpretation space];

  Sammanfattning : It is stated in the School Act that the Swedish school should work towards providing an education of equal quality. Teachers are confronted with ethical considerations when assessing and grading. LÄS MER

 4. 4. Samma vatten? En kvalitativ studie om idrottslärare i årskurs 7-9, bedriver en likvärdig sim-och livräddningsundervisning och om en progression- och nivåanpassning skulle vara ett hjälpmedel för läraren

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Grönlund; [2020]
  Nyckelord :grundskola; idrott-och hälsa; livräddning; läroplan; simklubb; simning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa bedriver simundervisning och livräddningsundervisning. Vidare är syftet att undersöka hur lärare ställer sig till en tydligare progression och nivåanpassning inom simning och livräddning för grundskolans årskurs 7-9. LÄS MER

 5. 5. Några gymnasielärares och gymnasieelevers åsikter kring de nationella proven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Reyyan Ayhan; [2020]
  Nyckelord :nationella prov; intervju; enkät; gymnasielärare; gymnasieelever; gymnasieskolan; svenska;

  Sammanfattning : Avsikten med examensarbetet är att få kunskap om vad gymnasielärare har för åsikter kring nationella provens syfte och utformning, hur de nationella proven påverkar undervisningen i svenska samt vad de anser om nationella proven när det gäller betyg och bedömning. Ytterligare ämnar sig studien att få kunskap om vad gymnasieelever i årskurs 3 har för uppfattningar kring de nationella provens utformning och dess betydelse. LÄS MER