Sökning: "likviditet"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet likviditet.

 1. 1. MiFID II – Är en lägre gräns för minsta möjliga prisförändring likviditetsförhöjande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bjärum; [2019]
  Nyckelord :Likviditet; Spread; Orderbokens djup; MiFID II; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda huruvida likviditeten som helhet förbättrats till följd av införandet av MiFID II och dess medföljande förändring av tick-sizen på Nasdaq Nordics svenska huvudlistor. Studien genomförs på ett slumpmässigt urval bestående av 20 aktier från vardera tre huvudlistor med hjälp av historisk transaktions- och volymdata. LÄS MER

 2. 2. Nyckeltalsanalys mellan IFRS och US GAAP : En kvantitativ studie av dubbelnoterade läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Bernhard; Gustavsson Simon; [2019]
  Nyckelord :IFRS; Läkemedelsföretag; Nyckeltal; Redovisning; US GAAP;

  Sammanfattning : Ekonomin blir allt mer global och redovisningsinformation analyseras av olika investerare över hela världen. Informationen som jämförs behöver vara jämförbar med varandra för att ge rättvisande vägledning i ett beslutsfattande. LÄS MER

 3. 3. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 4. 4. Revision och lägre konkursrisk? : En studie om konkursrisk i svenska aktiebolag som omfattas av frivillig revision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Kollberg; Anna Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Småföretag är viktiga för det svenska samhället, inte minst då det är den grupp av företag som bidrar med flest jobbtillfällen i Sverige. Samtidigt upplever småföretagen svårigheter, till exempel med att skaffa tillräckligt med kapital och att hitta kompetent arbetskraft, vilket resulterar i att många småföretag går i konkurs. LÄS MER

 5. 5. Konsten att förutse en konkurs : En kvantitativ studie om nyckeltal som konkursindikatorer i små företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Caroline Bertilsson; Linn Boklund; Frida Njord Petersson; [2019]
  Nyckelord :Företagsekonomi; konkurs; nyckeltal; kapitalstruktur; lönsamhet; likviditet;

  Sammanfattning : Företagsledare för små företag använder sällan den information om företagets ekonomiska ställning som årsredovisningen innehåller. Samtidigt är majoriteten av alla företag som går i konkurs just små företag. Konsekvenserna av en konkurs drabbar många fler intressenter än bara företaget i fråga. LÄS MER