Sökning: "likviditetsrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet likviditetsrisk.

 1. 1. Obligationens risker : En studie om kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk för företagsobligationer på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melker Ekman; Andreas Tibell; [2019]
  Nyckelord :bid-ask-spread; yieldspread; liquidity risk; credit risk; interest rate risk; obligation; obligationer; obligationens risker; kreditspread; ränterisk; kreditrisk; likviditetsrisk; riskpremie; duration; finans; företagsobligation; statsobligation; riskvariabel; fond; värdepapper;

  Sammanfattning : När en företagsobligation och en statsobligation har samma löptid och har en skillnad i avkastning, så kallas denna skillnad för kreditspread. Ett känt koncept inom finansvärlden är att risk har en stark koppling till avkastning. LÄS MER

 2. 2. Mysteriet på obligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Björe; Kristian Nikolovski; André Schramm Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Corporate bonds; Yield spread; Default risk; Liquidity risk; Credit spread puzzle; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och riskpremiens storlek i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag under tidsperioden 2013-2018. För att undersöka studiens syfte används en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Aktielikviditet på Stockholmsbörsen och NGM - prissätts likviditet i aktiehandeln?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Olofsson; Alice Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :The efficient market hypothesis; risk; anomalies; liquidity premium; liquidity risk; LM12; stock market; liquidity; Effektiva marknadshypotesen; risk; anomalier; likviditetspremie; likviditetsrisk; LM12; aktiemarknaden; likviditet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och avkastning. Metod: Vår studie består av en kvantitativ metod där vi med hjälp av databasen Eikon från Thomson Reuters samlat in finansiella data. LÄS MER

 4. 4. Internal Pricing and the Effect of Liquidity Requirements

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sara Matilda Scheibenpflug; [2018]
  Nyckelord :Funds Transfer Pricing; Internal Pricing; Liquidity Cost Allocation; Basel III; Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio; Internprissättning av Finansiering; Internprissättning; Allokering av Likviditetskostnad; Basel III; Likviditetstäckningsgrad; Stabil Nettofinansieringsgrad;

  Sammanfattning : The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. LÄS MER

 5. 5. Internal Pricing and theEffect of Liquidity Requirements : A qualitative review of Swedish banks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sara Scheibenflug; [2018]
  Nyckelord :Funds Transfer Pricing; Internal Pricing; Liquidity Cost Allocation; Basel III; Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio; Internprissättning av Finansiering; Internprissättning; Allokering av Likviditetskostnad; Basel III; Likviditetstäckningsgrad; Stabil Nettofinansieringsgrad;

  Sammanfattning : The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. LÄS MER