Sökning: "likvifieringen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet likvifieringen.

  1. 1. Optimization of the Liquefaction Process in Bioethanol Production & Development of Method for Quantification of Nonsolubilized Starch in Mash

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Anna Aldén; [2008]
    Nyckelord :ethanol; liquefaction; nonsolubilized starch;

    Sammanfattning : Ethanol production at Lantmännen Agroetanol AB in Norrköping began in December 2000. The objective of this master's thesis is to find and optimize factors affecting the yield of the liquefaction, a part of the upstream process. LÄS MER