Sökning: "limbo"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet limbo.

 1. 1. Kiruna Nya Järnvägsstation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Clara Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Järnvägsstation; Kiruna; Trafikverket; Station; Stationshus; Arktisk arkitektur; järnvägsarkitektur; tågstation; train station; arctic architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ger ett förslag på en ny järnvägsstation i Kirunas nya centrum. I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling, där en tredjedel av staden flyttas tre kilometer österut på grund av markdeformationer från Kirunagruvan. LÄS MER

 2. 2. The Protection against Refoulment in the framework of Exclusion Clause: A complex problem within Asylum institution Case Study of Sweden Asylum System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edgar Burreta; [2019]
  Nyckelord :Refoulment Exclusion Clause Asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study analysis the urgent problem in the protection against refoulment to the individual s excluded from protection as a refugee in the context of the exclusion clause. In principle, the non-refoulment on the possibility of international law and EU legislation allow alien to claim asylum and prohibit the return for offences committed before the application for refuge to the state. LÄS MER

 3. 3. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- exkluderande eller inkluderande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elma Huskic; [2019]
  Nyckelord :migration; FN; ramverk; suveränitet; statslöshet; migranter; globalism; kosmopolit; universalism; internationell rätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie,”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- eckluderande eller inkluderande?”, har syftat till att undersöka hur irreguljära migranter exkluderas ur migrationsramverket och vilka konsekvenser som kommer av exkluderingen för migranten med hjälp av frågeställningen: ”På vilka sätt har den politiska konsensusen inom ramen för Global Compact for Migration (GCM) osynliggjort de irreguljära migranterna?” Analysen av studien gjordes med utgångspunkt i Carol Bacchis policyanalys Seyla Benhabibs teori ”The Rights of Others” . Med fokus på frågor som rör kosmopolitism, suveränitet och internationell rätt visar studien att irreguljära migranter exkluderas från GCM. LÄS MER

 4. 4. Object and creatures that exists in this limbo.

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Jonas Bentzer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To move the view, have a look around. To move forward hold down the button on the remote control and release, to teleport. Please move through the map. The display of sculptures and concepts in a 3 dimensional space. LÄS MER

 5. 5. Locked in Limbo: Administrative Detention of Asylum Seekers in Sweden and the Diverging Perspectives of the Strasbourg Court and the Human Rights Committee

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Bahmanyar; [2019]
  Nyckelord :Administrative Detention; Asylum seekers; Deportation; Human Rights; European Convention on Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights Mänskliga rättigheter; Verkställighetsförvar; Förvarstagande av Asylsökande; EKMR; Utlänningslagen; Människorättskommittén; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to the large influx of persons seeking refuge within European states in recent years, measures which control the entry, residence and expulsion of aliens have increased both in use and intensity. An example of such a measure is the detention of asylum seekers for administrative reasons. LÄS MER