Sökning: "lime avenues"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lime avenues.

 1. 1. Drottningholms nya lindalléer. En undersökning om beskärningsåtgärder och deras historiska källunderlag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Olivia Rehnström; [2018-05-07]
  Nyckelord :structural pruning; pollarding; lime avenues; baroque garden; renewal; hamling; lindalléer; barockträdgård; Drottningholms slott; uppbyggnadsbeskärning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 2. 2. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 3. 3. Byta lind mot lind : En studie om trädbyten vid historiska anläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Magdalena Dahlgren; [2016]
  Nyckelord :trädbyte; lind; tilia; barockträdgård; historisk;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att undersöka hur ett trädbyte utförs på en plats som är skyddad som statligt byggnadsminne. Platserna som beskrivs är barockträdgården i Uppsala Botaniska trädgård och barockträdgården i slottsträdgården på Drottningholm. Båda trädgårdarna ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. LÄS MER

 4. 4. Förnyelse av historiska alléer i Sverige : hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Liliana Ravanshad; [2015]
  Nyckelord :historiska alléer; restaurering; förnyelse; kulturhistoria; naturvärden;

  Sammanfattning : Allén har ett väldigt långt historiskt förflutet. Alléer kan innehålla olika trädslag men historiskt är det lind som har dominerat i Europa och Sverige. Andra trädarter som alm, avenbok, björk, pil, päron och äpple var även viktiga alléträd i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Vetlandas gatuträd : analys av trädens upplevelsekvalitéer

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sara Andersson; [2008]
  Nyckelord :träd; gatuträd; stadsträd; trädplan; upplevelse; kvalitéer; Vetlanda;

  Sammanfattning : Street trees have had a prominent role in Vetlandas history from the turn of the century up to present day. Many trees have unfortunately been taken away through the ages, but most of them luckily remains and most of the streets in central Vetlanda are still tree lined. LÄS MER