Sökning: "liminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet liminalitet.

 1. 1. ”vi kan fucking ta över världen typ” : En intervjustudie om upplevelsen av att delta i den separatistiska festivalen Statement Festival sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Frida Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Fenomenologi; separatism; kvinnofestivaler; liminalitet;

  Sammanfattning : I slutet av sommaren 2018 arrangerades den separatistiska festivalen Statement Festival i Göteborg. Målet var att skapa en trygg festivalupplevelse för kvinnor, icke-binära och transpersoner. LÄS MER

 2. 2. Vertikal transition : Trappan som liminalt rum

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Elina Justusson Lahti; [2019]
  Nyckelord :Liminalitet; fenomenologi; taktilitet; koreografi; trappa;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag undersökt liminalitet som ett rumsligt begrepp. Jag har tagit trappan som utgångspunkt för detta och arbetat fram ett förslag för gestaltning av trappan som liminalt rum. LÄS MER

 3. 3. Second Skin : To wear a space

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Matilda Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Mode; Textil; Mobila strukturer; Privat sfär; Nomad; 2D; 3D; Kollage; Hybrid; Liminalitet;

  Sammanfattning : Arbetet utforskar det liminala gränslandet mellan mode och arkitektur genom parallella jämförelser av fasadbeklädnad och kläder. Med utgångspunkt i den personliga sfären, undersöks arkitektoniska och bärbara strukturer utifrån och omkring kroppen. LÄS MER

 4. 4. Hud, hets och hälsa - motsägelsefulla narrativ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Arjumand Carlstein; [2018]
  Nyckelord :socialantropologi; hud; hudvård; rasifiering; hälsa; renhet; feminism; kapital; ritual; liminalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i den samtida hudvårdstrenden som hyllar hälsosam, naturlig och ”glowy” hy. Baserat på bl a intervjuer genomförda under våren 2018 återger jag unga hudvårdsintresserade och icke-vita kvinnors subjektiva upplevelse av hud/hudvård; på det individuella planet som vardaglig ritual och på det sociala planet som hudvårdskultur på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Att inte kunna utvisas - asylsökandes narrativ om inkludering och exkludering i kraft av praktiska verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isak Engdahl; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; praktiska verkställighetshinder; limbo; narrativ; social inklusion; exkludering; liminalitet; socialt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vissa asylsökande får ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas och stannar i Sverige utan uppehållstillstånd. Syftet med denna fallstudie är att undersöka berättelser från personer som är föremål för sådana praktiska verkställighetshinder om deras livssituation. LÄS MER