Sökning: "liminality"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet liminality.

 1. 1. “Tillsammans för tillhörighet”: En fallstudie i en ideell förening för migrerade mödrar i Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Filippa Kugelberg; [2023]
  Nyckelord :Migration; motherhood; everyday life; belonging; capital and liminality.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Together for belonging” : A case study in a not-for-profit group for immigrant mothers in Rosengård This essay examines how immigrant women in Malmö (Rosengård), use a not-for-profit group to find ways to navigate their everyday lives. The aim of the study is to get a deeper understanding of the functioning of the group. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser efter en hjärttransplantation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tua Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Heart transplantation; Patient experience; Medical technology; Liminality; Life-world; Hjärttransplantation; Patientupplevelser; Medicinsk teknik; Liminalitet; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtat är en stark symbol för människor. Den medicintekniska utvecklingen har förändrat människors livsvillkor och sjuksköterskans arbete. Den tekniska utvecklingen speglar ett behov personcentrerad vård. Detta har väckt ett intresse för hjärttransplantationspatienters upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Över tröskeln där mötet sker : Liminalitet i yngre järnålderns trosföreställning bland nordbor och samer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Torbjörn Lekberg; [2023]
  Nyckelord :Doorway; iron age; ancient Scandinavia; Norse; Sami; shapeshifting; necromancy; queer;

  Sammanfattning : During late Nordic iron age there were two main cultures in Scandinavia; the Norse and the Sami.  This essay seeks to do two things. Firstly, to determine differences and similarities in how said cultures viewed liminality, that is the border line, or threshold, between two 'areas'. LÄS MER

 4. 4. Beer Festival and Place Identity : An Analysis of Munich Oktoberfest And Qingdao International Beer Festival

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rucheng Wang; [2022]
  Nyckelord :beer festivals; place identity; uniqueness; authenticity; liminality; Heimat ; nostalgia; globalisation; modernisation;

  Sammanfattning : As microcosms of German and Chinese societies, Munich Oktoberfest and Qingdao International Beer Festival are important manifestations of local culture. This study intends to answer the following question: to which extent are beer festivals in Germany and China related to local history and the local sense of place? A historical overview of the beer festivals in Munich and Qingdao is provided, as well as an analysis of how people seeking a sense of belonging creatively combine cognitive schemata of modernity with local cultural systems on a symbolic level. LÄS MER

 5. 5. "The Grey Sky Lowers" : The Uncanny in Five of Sylvia Plath's Poems

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Eva Stenskär; [2022]
  Nyckelord :Sylvia Plath; Ariel; Sigmund Freud; Nicholas Royle; Harriet Rosenstein; Uncanny; das Unheimliche; Liminality; Darkness; Aposiopesis; Hauntings; Doubles;

  Sammanfattning : This thesis investigates the uncanny (das Unheimliche) in five of Sylvia Plath’s 1962 poems: “Berck-Plage”, “The Arrival of the Bee Box”, “Daddy”, “Fever 103°”, and “Death & Co.”. Furthermore, it looks at how the biographical circumstances in which the poet found herself while writing the poems, may have influenced them. LÄS MER