Sökning: "limit order book"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden limit order book.

 1. 1. Högläsning : en studie om medinflytande och organisering av högläsning för elever i F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Carolin Kummu; [2020]
  Nyckelord :participation; influence; autonomy; contents of education; working methods; working forms and reading aloud.; delaktighet; inflytande; autonomi; undervisningens innehåll; arbetssätt arbetsformer och högläsning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa lärares och elevers uppfattningar om högläsning med koppling till medinflytande och hur lärare organiserar arbetet med högläsning för att bemöta elevers möjlighet till medinflytande. De frågeställningar som har varit ett utgångsläge för att besvara studiens syfte är: Hur organiserar och arbetar lärare med högläsning för att bemöta elevers möjlighet till medinflytande? Vad är det för inflytande eleverna upplever att de har under lärares högläsning och hur tas det till vara? Vad skulle eleverna vilja ha inflytande över och varför? Semistrukturerade intervjuer med 13 elever och 3 lärare har använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. City Competitiveness and Branding : Identities and strategies in two Swedish municipalities

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gustav Hodges-Dexner; [2019]
  Nyckelord :Place branding; Competitive identity; City development; Municipalities; Brand management;

  Sammanfattning : As the world-economy becomes increasingly competitive, places adopt different methods to elevate their attractiveness. The paper examines how two medium-sized Swedish cities, Uppsala and Västerås, develop their own competitiveness, identities, and images in relation to the principles and concepts laid out by Simon Anholt in his book Competitive identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions (2007). LÄS MER

 3. 3. The Next Tick on Nasdaq Stockholm: Predicting Price Direction in Limit Order Books Using Order Imbalance

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jamil Al-Najjar; Julian Kramer; [2019]
  Nyckelord :high frequency trading; limit order books; order imbalance; price prediction;

  Sammanfattning : We explore complete Level II limit order books for eight stocks listed on Nasdaq Stockholm during 2016 and investigate the use of the imbalance between bid and ask volumes in predicting the direction of price change in an ultra-high-frequency environment. Specifically, we test whether a top-of-the-book (Level I) measure of order imbalance and a deeper-in-the-book (Level II) measure can predict the direction of a change in the mid-price of a security for up to three events before the change occurs. LÄS MER

 4. 4. Predictability of return and volatility in Bitcoin markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Eimer; Lina Karlsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Bitcoin; Price Manipulation; Abnormal Liquidity; Spoofing; Limit Order Book; High Frequency Trading;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. E-book market adoption in Sweden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gabriel Bergqvist; Diego Fernando Botero Aristizábal; [2018]
  Nyckelord :e-book;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge about why customers select e-books, paper books or audiobooks, and what differences exist for different customer groups. Considering that publishing is a really old business, well established hundreds of years before the internet, it is not surprising that disruptive new concepts as e-books, audiobooks and the internet require the companies to change their way of doing and looking upon business. LÄS MER