Sökning: "limitation language"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden limitation language.

 1. 1. Chromatic Function Analysis- An instrument for improvisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2020-06-12]
  Nyckelord :Organ; Improvisation; Chromatic Function Analysis; Function Analysis; An instrument for function analysis; improvisation and composition; Girolamo Frescobaldi; Franz Tunder; Dieterich Buxtehude; Johann Sebastian Bach; Max Reger; Philippe Lefebvre; Olivier Messiaen; Bergström’s Chromatic Function Analysis Circle; Dr. Pamela Ruiter-Feenstra; Dr. Karin Nelson; Dr Hans Davidsson; Dr. Joel Speerstra; Dr. Joel Eriksson; Senior lecture Mikael Wahlin; Dr. Tilman Skowroneck; Dr Jörgen Jersild; Dr. Ernst Levy; Dr. Valdemar Söderholm; Dr. Sten Ingelf; Baroque improvisation; Romantic improvisation; French romantic improvisation; Joel Bergström; Patterns; Harmony; Chords; Triads; Music; Theory; Music theory; Statistics; Improvisation pedagogy; Improvisation model; Dr. Ikujiro Nonaka; Dr. Hirotaka Takeuchi; Academy of Music and Drama; University of Gothenburg; Högskolan för Scen och Musik; HSM; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to become a better improviser at the organ. I will use, The Chromatic Function Analysis Model, abbreviated as TCFAM, as a method to deconstruct material and later reconstruct material, on which I will make improvisations. LÄS MER

 2. 2. Teaching Strategies That help EFL Learners to Develop Their Vocabulary and Speaking Skills Through Communicative Tasks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frishta Rajy; Jumana Najah; [2020]
  Nyckelord :EFL; language development; speaking difficulties; vocabulary learning; Communicative activities; supportive environment; interaction.;

  Sammanfattning : Abstract This paper investigates the benefits of using different teaching strategies to develop EFL learners’ vocabulary and speaking skills. Undeniably, there are some learners in grades 4-6 who have difficulties to speak and to learn new vocabulary in English classroom, due to many reasons. LÄS MER

 3. 3. Teaching Strategies to Increase EFL Speaking Skills in a Communicative Learning Environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Jejo; Sanaa Haji; [2020]
  Nyckelord :Communicative classroom; speaking ability; interactive environment; language development; motivation; anxiety; sociocultural; pragmatism; EFL.;

  Sammanfattning : Abstract Even though developing speaking skills is the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some pupils (grades 4-6) who do not participate in communication tasks in English classroom. Thus, the purpose of this literature overview is to investigate the reasons for the unwillingness of some young learners to speak and interact in English. LÄS MER

 4. 4. Vårdat, enkelt och begripligt? - En undersökning med fokus på barns och ungas möjligheter att förstå domskrivningar i LVU-mål utifrån klarspråkskravet, ett rättssäkerhets- och ett rättsstatsperspektiv, och barnets rätt att bli hörd enligt artikel 12 i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Andersson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; barnrätt; klarspråkskravet; barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mitt huvudsyfte med denna uppsats är att förstå och redogöra för vad den svenska lagstiftningen ställer upp för krav på förvaltningsrätter gällande motiveringsskyldighet, språk och språkbehandling. Vidare är mitt syfte att undersöka om förvaltningsrätters domskrivningar är godtagbara sett från ett rättssäkerhets- och ett rättsstatsperspektiv, samt om de uppfyller klarspråkskravet och barnets rätt att bli hörd enligt artikel 12 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). LÄS MER

 5. 5. A global issue: Gender-based violence. A study on the main trends and discourses of articles, reports and literature on Gender-based violence, with a specific focus on violence against women

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Gender-based violence; Violence against women; Attitudes; Language and gender; Culture and gender;

  Sammanfattning : Introduction/purpose: GBV is considered a complex field, partly due to the differences in interpretations and understandings of what GBV is and why it exists (including factors such as culture, social status, politics and structures in society), and partly because of its sensitive nature. The purpose of this study is to identify trends and discourses in articles, reports and literature on GBV and thus also potential shortcomings. LÄS MER