Sökning: "limits"

Visar resultat 1 - 5 av 2580 uppsatser innehållade ordet limits.

 1. 1. Hiding in Plain Sight : A Gynocritical Reading of Rochester’s Narrative in Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Hennig; [2022]
  Nyckelord :Jean Rhys; Wide Sargasso Sea; Elaine Showalter; gynocriticism; psychoanalysis; postcolonialism; feminism; cultural theory; Edward Rochester; consciousness; narrative;

  Sammanfattning : This essay is the result of a close-reading of the male protagonist’s narrative in Jean Rhys’s novel Wide Sargasso Sea (1966). His narrative was examined through an interpretive lens layered with a combination of several critical onsets that form the pillars of Elaine Showalter’s theory of a metaphysical female crescent outside of male consciousness. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av ledarkonstruktion vid bränsletest : Teoretisk konceptframtagning av ledarkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sebastian Skans; [2022]
  Nyckelord :bränslestavar; critical heat flux; departure from nucleate boiling; kärnkraft; värmeledning;

  Sammanfattning : In nuclear power plants, during operation at high temperatures, there can occur a steam build-up around the fuel rods at an increasing rate. This inhibits the water’s effectivity in removing heat from the rods. When this occurs and reaches a critical point, the temperature in the fuel rods surges, which can lead to them being damaged. LÄS MER

 3. 3. Doping Layers in Quantum Cascade Lasers: A study in doping density, position and migration effects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik

  Författare :Josefin Reftlér; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Quantum Cascade Lasers (QCLs) consist of several semiconductor materi- als sandwiched together. The QCL achieves stimulated emission in the mid-IR (m-IR) to the THz region of the electromagnetic spectrum by inter-subband transitions. These parts of the electromagnetic spectrum are hard to lase in with conventional means. LÄS MER

 4. 4. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – tillMuhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor.1. LÄS MER

 5. 5. Harnessing Social Capital through Sport: Exploring the role of Football in the socio-economic integration of African migrants in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Comfort Ankunda; [2021-10-07]
  Nyckelord :Migrants; migration; socio-economic integration; social relations; social capital; African migrants; sports; football;

  Sammanfattning : Integration ought to be a two-way process, requiring adjustments from both migrants and native residents. However, more adaptation is often required of and indeed achieved by the migrants than host communities. Fortunately, participation avenues such as sport offer opportunities for these migrants to interact with and learn from host communities. LÄS MER