Sökning: "limning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet limning.

 1. 1. Adhesive bonding of fiber laminate patch to sandwich-structured composite

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Daniel Nesic; [2022]
  Nyckelord :Adhesive bonding; Shipbuilding; Composite construction; Finite element method in structural mechanics; Fiber reinforced plastics; Optical microscopy analysis; Fractography; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By using composites when constructing vehicles, lighter weight and thus better performance can be achieved. Composites are widely used in airplanes and small boats, but has yet to be incorporated in larger ships such as freighters and cruise ships. The main hindrance for its use is the lack of practical knowledge and experience. LÄS MER

 2. 2. The implementation of collaborative robots in production environments : a review of academic literature and industrial applications

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Daniele Marrone; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The evolution of the global market that happened after the second world war has made competition between manufacturing companies much more difficult than before. In contrast to the days of Fordism, where mass production allowed companies to cut costs and have a profit margin through high productivity, flexibility is currently considered the key to surviving the competition and it require new production systems: information management systems and automated production systems that enable the expansion in product variety. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av biobaserad oljematta för hemmabruk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Moa Sjönneby; [2022]
  Nyckelord :biobaserad; absorbera; olja; cellulosa; oljematta; GreenAll;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om ett produktutvecklingsprojekt genomfört som examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Uppdraget tillhandahölls av Biosorbe AB som tillverkar ett material med namnet GreenAll. LÄS MER

 4. 4. Modulär infästning av ubåtsutrustning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :William Erim; [2021]
  Nyckelord :produktutveckling; formavvikelser; ubåtsutrustning; infästning; svetsning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna exjobbsrapport beskriver en studie av alternativa lösningar i konstruktionsprinciper gällande infästning av ubåtsutrustning på mekanisk struktur. Den är gjord i samarbete med SAAB Kockums AB. LÄS MER

 5. 5. Pappersarbete. : En undersökning av sinnliga erfarenheter i en hantverksmässig lärprocess.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Åsa Boström; [2020]
  Nyckelord :papper; bokbinderi; lärprocesser; processens dialog; transaktanter;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka papper som hantverksmaterial och de sinnliga erfarenheter som framträder i mötet med papper specifikt genom bokbinderi. Jag har sökt svaren på tre frågor som formulerats:Vilka moment är de mest grundläggande i arbete med papper?Vilka sinnliga erfarenheter framträder i den hantverksmässiga lärprocessen av att binda böcker?Hur kan processen att binda böcker beskrivas i termer av lärande?I undersökningen framstod fem moment som grundläggande i arbete med papper. LÄS MER