Sökning: "limträ"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet limträ.

 1. 1. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av spännviddstabell för ribbdäcksbjälklag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jonas Samsvik; Adam Norén; [2019]
  Nyckelord :Glulam; CLT; Floor layers; joining joists; ribbed floor joists; wooden joists; cross laminated timber; full cooperation; effective width; idea moment of inertia; deflection; Austrian standard; ÖNORM; Limträ; KL-trä; Bjälklag; samverkansbjälklag; ribbdäcksbjälklag; träbjälklag; Korslimmat trä; fullsamverkan; effektivbredd; ideella yttröghetsmomentet; nedböjning; österrikiskstandard; ÖNORM;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att finna en beräkningsgång för ribbdäcksbjälklag så att en spännviddstabell kan skapas. Ett ribbdäcksbjälklag består av stående limträbalkar med en liggande KL-träskiva ovan som fungerar som golv. I detta examenarbete är KL-träskivan 2,4 meter bred och vilar på två limträbalkar. LÄS MER

 3. 3. Stabilisering av KL-träbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Sandström Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av stabiliseringssystem : En undersökning av två olika horisontalstabiliseringssystem. Hur skiljer de sig åt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Arvid Lundström; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; Limträ; Horisontalstabilisering;

  Sammanfattning : Byggnadskonstruktioner utsätts inte bara för vertikala laster, utan även horisontella. Dessa härstammar framförallt från naturens vind, men även stötbelastningar eller excentriciteter av olika slag. För att säkerställa en byggnads stabilitet måste dessa hanteras, och då kan olika horisontalstabiliseringsmetoder tillämpas. LÄS MER

 5. 5. FLERVÅNINGSHUS MED TRÄSTOMME : En undersökning av utformningsprocessen för detaljlösningar i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Albin Lundberg; Pontus Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Multi-story wooden construction WMC ; cross-laminated timber CLT ; glued laminated timber glulam ; detailed technical solutions; construction planning; development of wood construction; improvement process; environmental effect; Flervåningshus i trä; korslaminerat trä KL-trä ; limträ; detaljlösningar; projektering; utveckling av träbyggande; förbättringsprocess; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Multi-story wood frame construction is a highly relevant topic today because of the need to continue to develop the relatively new building technique to create a sustainable way to keep constructing new buildings. Because the use of wood as a frame material in multi-story buildings is still new, there are still issues that come with the choice to use it. LÄS MER