Sökning: "limträ"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet limträ.

 1. 1. Olyckslaster för loftgångspelare enligt EKS 11 och Eurokod

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Brand; Påkörning; Olyckslast; Arbetsgång;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet är att EKS 11 och Eurokod ger möjlighet till egen tolkning vid dimensionering av olyckslaster. Dimensioneringen varierar därmed med den aktuella konstruktörens tolkning. Detta kan medföra en överdimensionering som är ekonomiskt och miljömässigt onödig. LÄS MER

 2. 2. Load Bearing Structural Elements of Glulam in Marine Environment : A literature and case study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Abrahamsson Karin; [2020]
  Nyckelord :Glulam; marine environment; Limträ; marin miljö;

  Sammanfattning : This thesis discusses the possibilities of using glued laminated timber as load bearing structural elements in structures in close vicinity of saltwater. Glued laminated timber, also referred to as glulam, is a refined timber product constructed of timber lamellae that are glued together. LÄS MER

 3. 3. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 4. 4. Community Centre in Gnesta

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Karl Graflund; [2019]
  Nyckelord :Gnesta; Medborgarhus;

  Sammanfattning : The building circulates around an atrium which clearly shows the communication up the building and enters daylight. The bearing in the building lies on pillars in laminated wood that fram the atrium and makes a rhythm along the entire facade. Firewalls against adjacent houses and stairwells help to stabilize the construction. LÄS MER

 5. 5. Limträhybrider av acetyleradbjörk och obehandlad gran : En experimentell och numerisk analys av vissamekaniska egenskaper och fuktbeteende

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Magdalena Sjölund; Nelly Stenis; [2019]
  Nyckelord :Hybrider; trämodifiering; acetylering; björk; limträ;

  Sammanfattning : I Sverige finns en lång tradition kring användandet av trä för konstruktionsändamål. I den storskaligabyggindustrin har det dock kommit att handla mycket om stål och betong och detta gäller inteminst för konstruktioner utomhus såsom broar. LÄS MER